1009842 - Ontwikkelingsplan Gemeenschappeliijk Havenbeheer Twentekanalen

De binnenhavens aan het Twentekanaal vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhavens hebben een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam. Om de economische mogelijkheden van de havens te stimuleren en de havens verder te professionaliseren willen de gemeenten met een binnenhaven aan het Twentekanaal het havenbeheer onderbrengen in een gemeenschappelijk havenbedrijf. Bovendien wordt ingezet op het stimuleren van meer vervoer over  water en meer watergebonden bedrijvigheid. Voor de korte termijn ligt de aandacht op het bundelen van publieke beheertaken en uitvoerende haventaken in een samenwerkingsmodel. Een eerste stap hiertoe  is gezet met het opstellen van het ontwikkelingsplan Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?