1010053 - Voorbereidingsbesluit Seahorseterrein 2014

Doordat het Seahorseterrein uit het actualisatieplan wordt ‘geknipt’, valt de gemeente voor de bestemming van het terrein terug op het oude bestemmingsplan. Omdat echter sinds geruime tijd al sprake is van een invulling van het terrein met woningbouw, is in verschillende gemeentelijke beleidsstukken geanticipeerd op een dergelijke invulling van het terrein. Hierdoor ligt, na het afhaken van de Hornbach, een invulling met perifere detailhandel niet zonder meer voor de hand. Welke invulling wel voor de hand ligt, zal de komende tijd nader worden bekeken door de eigenaar AM in overleg met de gemeente. Om te voorkomen dat er zich in het plangebied ontwikkelingen zullen voordoen tijdens deze studie is het noodzakelijk om voor dit gebied een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat inkomende bouwaanvragen aangehouden dienen te worden zodat er ook gekeken kan worden hoe de aanvraag past in de toekomstige visie op het gebied. Indien de aanvraag past in deze visie, kan besloten worden de aanhoudingsplicht te doorbreken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?