1010301 - Kredietaanvraag realisatie project omloopleiding Bornse beek

In 2013 is door gemeente en waterschap een plan opgesteld om de omloopleiding Bornse beek te gaan herinrichten.
Het waterschap heeft de opgave om de Bornsebeek voor 2015 te laten voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De gemeente heeft belang bij een goede afwatering van deĀ  omliggende buurten, de verbetering van de openbare ruimte en de leefbaarheid en stelt delen van de openbare ruimte beschikbaar voor het verduurzamen van de waterhuishouding.
Dit plan is besproken met wijkbewoners en vormt de basis voor de uitvoering. Nadat alle vergunningen zijn verleend kan gestart worden met de utivoering. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer kunnen beginnen en voor het eind van het jaar zijn afgerond.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?