1010370 - Kredietaanvraag Herinrichting Berflo Beek 2e fase

De gemeente Hengelo en het waterschap Regge en Dinkel hebben in 2007 een samenwerkingsovereenkomst “Duurzaam Waterbeheer” ondertekend. In deze overeenkomst geven beide partijen aan dat ze substantieel willen investeren in het duurzaam omgaan met water in de herstructureringsplannen Hart van Zuid en Berflo Es.

In 2008 is in overleg met het waterschap, Welbions en wijkbewoners een definitief ontwerp gemaakt van de herinrichting van de Berflobeek tussen de Breemarsweg en de Rudolfstraat. In 2009/2010 is circa 155 meter van de Berfobeek heringericht (fase 1). De herinrichting van het resterende deel (fase 2) met een lengte van circa 165 meter kan plaats vinden na de sloop van een aantal flats van Welbions. De sloop is in 2013 uitgevoerd zodat fase 2 van de Berlobeek nu kan worden aangelegd.
Met de uitvoering van de tweede fase wordt aansluiting gezocht met de realisering van de groenzône door Welbions tussen de bebouwing in Berflo Es – Zuid en de beekzône. De beek krijgt hier een dubbele funktie: het hemelwater van de daken en wegen in Berflo Es – Zuid kan via wadi’s direct infiltreren of afvoeren naar de beek. Tevens geeft de beek een extra kwaliteit aan de parkachtige omgeving.
De uitvoering zal deze zomer plaatsvinden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?