1010555 - Herzieningen grondexploitaties 2014

De economie in Nederland laat steeds meer lichtpuntjes zien. De woningmarkt lijkt het dieptepunt bereikt te hebben. De vraag of het economisch herstel doorzet of dat er alsnog een pas op de plaats moet worden gemaakt houdt de gemoederen in Nederland bezig. Het grondbedrijf staat op diezelfde T-splitsing. Trekt de economie aan dan biedt het kansen, maar valt de economie tegen dan moeten alle zeilen bij worden gesteld om de doelstellingen te realiseren. In vergelijking met de tijd van voor de crisis (2008) staat het grondbedrijf er wel beter voor, de verkoopdoelstellingen zijn reƫler en de voorzieningen zijn fors toegenomen. Toch zijn er nog wel zorgen over de hoge boekwaarde, de externe grondexploitaties en het programma dat nog gerealiseerd moet worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?