1010676 - Invoering transities 2014

Met de drie decentralisaties krijgen we nieuwe taken, doelgroepen en geldstromen naar ons toe. In 2014 zal intensief moeten worden ingezet om alle voorbereidingen te treffen. Voor het uitvoeren van de pilots, de communicatie en zeker ook de ict-voorbereidingen is extra inzet benodigd. Ook willen we graag starten met deskundigheidsbevordering en opleidingen van personeel. De gemeenteraad van Hengelo heeft besloten hiervoor extra geld vrij te maken.

De invoering, organisatie en uitvoering van het nieuwe sociale beleid is een complexe opgave. Wij zijn in Hengelo  al geruime tijd bezig om veranderingen vorm te geven en om tot andere uitvoeringspraktijken te komen. Tegelijkertijd voeren we pilots  uit zoals "Samenwerken door Samenwerken", GRIP en sinds het najaar van 2013 experimenten met jeugdzorg en huisartsen. Hieruit blijkt dat het verre van eenvoudig is om de theoretische concepten in de praktijk goed te implementeren. En toch ligt daar de opgave voor 2014 en verder. Het komende jaar zullen we een omslag moeten maken van kennis opdoen, informatie vergaren en beleidsvoorbereiding naar het maken van keuzes en implementatie.
Ondertussen moet de ambtelijke organisatie ervoor zorgen dat we vanaf 1 januari 2015 ook werkelijk in staat zijn de taken uit te voeren. De opmaak voor een goede bedrijfsvoering moet nu plaats vinden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?