1010787 - 2e Wijziging legesverordening 2014

De maximumtarieven voor paspoorten en identiteitskaarten worden door de rijksoverheid bepaald. In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (R1990)) wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar. Voor hen gelden hogere maximumtarieven. De wijzigingen gaan in op 9 maart 2014. Het gemeentelijk kostendeel wordt verhoogd met ca. € 0,30 en voor de identiteitskaart zelfs verlaagd, maar het rijkskostendeel in de leges voor reisdocumenten en de identiteitskaart voor 18 jaar en ouder stijgt fors.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?