1011101 - Governance Transities

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In Twente werken de 14 gemeenten nauw samen bij de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdhulp. Niet alleen omdat dit bij een aantal jeugdhulpvormen verplicht is, maar vooral omdat de samenwerking op een aantal onderdelen voor de hand ligt. Besloten is om voor de uitvoering van deze taken een nieuwe Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) in te richten binnen de Regio Twente. Een hiertoe benoemde kwartiermaker heeft opdracht gekregen om deze nieuwe organisatie in te richten, zodat we als 14 gemeenten in Twente op 1 januari 2015 klaar zijn om de nieuwe jeugdzorg taken uit te voeren.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?