1012138 - Definitief vaststellen Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed 2014-2022

Erfgoed leeft! Dat is wel gebleken tijdens de maand van de wederopbouw. De betekenis is breed. Erfgoed is meer dan alleen monumenten. Ook archeologie, religieus, industrieel en agrarisch erfgoed alsmede historische invalswegen en cultuurlandschappen maken onderdeel uit van ons erfgoed. Daarnaast is er op het gebied van de wetgeving veel gewijzigd. De drie belangrijkste punten op een rijtje: erfgoed moet in bestemmingsplannen worden opgenomen, herbestemming krijgt meer aandacht en regeldruk moet van het Rijk worden teruggedrongen.

De nota Cultureel Erfgoed biedt een inventarisatie van het erfgoed in onze gemeente. Al het erfgoed wordt op de Cultuur Historische Waarden Kaart vermeld (zie www.hengelo.nl onder monumenten). De meest bekende en belangrijkste pijlers zijn natuurlijk het Tuindorp 't Lansink, het industriƫle erfgoed (brandweerkazerne, ROC), de wederopbouw in heel Hengelo, het prachtige buitengebied en Hengelo als stad van verbindingen in de regio Twente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?