1012663 - Amendement VVD inzake Governance Transities

Gerelateerde links

De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op dinsdag 4 maart 2014, overwegende dat:
1. De totstandkoming van de transities op het gebied van de jeugdhulp een langdurige en ingewikkelde weg is
2. Noch het college noch de raad op dit moment een helder beeld kan hebben van hetgeen wij straks van regeringswege moeten uitvoeren.

Constaterende dat:
1. Het college verschillende nuances bij haar voorstel aan de raad opvoert
2. De taakinvulling op regionaal nog niet vaststaat
3. Het beeld van wat moet gaan gebeuren er niet duidelijker op wordt.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?