1012672 - Motie Vreemd Pro Hengelo, CU, CDA, D66, BurgerBelangen, VVD inzake inventarisatie AED's

Gerelateerde links

Gelezen hebbende:

- de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.l. Schippers, van 12 november 2013 aan de Tweede Kamer der Staten generaal waarin zij ondermeer aangeeft dat het bijzonder is dat professionele zorgverleners / regionale ambulancediensten samenwerken met vrijwilligers, gemeenten en bedrijven in verband met reanimatie aan slachtoffers met een acute circulatiestilstand;

- er anno 2014 nog altijd geen wet- of regelgeving is voor het gebruik van de AED;

- de Hartstichting aangeeft dat bij gebruik van de AED de overlevingskans wordt verdubbeld;

- dat volgens de Hartstichting het belangrijk is dat binnen 6 minuten de AED ter plaatse kan zijn.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?