1012673 - Motie Vreemd CDA, CU, PvdA, BurgerBelangen, SP, D66, VVD, Pro Hengelo, GroenLinks inzake Respijthuis Hengelo

Gerelateerde links

De gemeenteraad van Hengelo in vergadering bijeen op 4 maart 2014, constaterende dat:

• bij de bespreking van de contourennotitie drie decentralisaties sociale domein d.d. 12 februari 2014 breed draagvlak bleek voor het vergroten van de mogelijkheden voor respijtzorg;
• wethouder Oude Alink over respijtzorg aangaf dat de mogelijkheden voor respijtzorg zo concreet mogelijk ingevuld moeten worden;
• Hengelo een groot aantal mantelzorgers heeft, waarvan een deel zich overbelast voelt;
• de rol van mantelzorgers bij de ondersteuning van mensen in hun eigen omgeving met de hervorming van de langdurige zorg steeds groter wordt;
• met de doorontwikkeling van de WMO het belang voor een breder palet aan respijtzorg voor mantelzorgers onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?