1012724 - Vaststellen uitvoeringsregeling sedumdaken

De gemeente Hengelo neemt allerlei maatregelen om de wateroverlast bij (zware) regenval te beperken. Vooral in de binnenstad kan het water dan moeilijk snel wegtrekken doordat bijna overal bestrating ligt. Er zijn dus plekken nodig waar het water tijdelijk opgevangen en opgeslagen kan worden. Eén van de manieren omdat te doen is (platte) daken van een vegetatie dak voorzien. Een Sedumdak is makkelijk toe te passen omdat er geen speciale eisen aan de dakconstructie worden gesteld, maar een dergelijk dak kan wel tot 60% van het regenwater opvangen. Het is hierdoor ook voor particulieren interessant. De gemeente Hengelo wil het toepassen van deze Sedumdaken graag stimuleren en ondersteunen en heeft om die reden de subsidieregeling "Groene Pet” vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?