1013433 - Vaststelling ontwikkelcriteria Veldwijk Noord Middengebied

Veldwijk, onderdeel van de Berflo Es, is een dynamisch gebied. De ruimtelijke ontwikkeling in deze wijk neemt verschillende vormen aan. Van renovatie tot en met sloop en vervangende nieuwbouw. Het middengebied van Veldwijk Noord wordt vrijwel geheel als nieuwbouwontwikkeling opgezet. Met de titel “Parkkwartier” wordt een buurt tot stand gebracht die, met gebogen straten een verbinding legt tussen de verschillende waardevolle plekken in de wijk. Aan de noordzijde wordt de buurt begrensd door het Watertorenpark. Aan de oostkant van het Parkkwartier liggen wijkvoorzieningen en achter de Kuipersdijk ligt het Sports Centre Hengelo met diverse sportvelden en het FBK-stadion. Deze voorliggende ontwikkelcriteria hebben tot doel om, tijdens de stapsgewijze ontwikkeling van de buurt, een ruimtelijke ambitie tot uiting te brengen in concept en beeld. De combinatie van stapsgewijze ontwikkeling en straten als verbindingselementen tussen de waardevolle plekken in de stad, heeft geleid tot het refereren aan een typisch Hengelo’s straatbeeld: Het Lint. Om voor deze linten een passend beeldkwaliteitplan tot stand te brengen zijn deze ontwikkelcriteria opgesteld. Deze criteria zullen worden gehanteerd bij de welstandtoetsing. De toelichtende teksten en referentiebeelden zijn daarbij contextueel van aard.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?