1013497 - Onderzoek geloofsbrieven raadsleden

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zal op 27 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad aantreden. De nieuw gekozen leden zijn na de verkiezingen benoemd door het centraal stembureau.

Op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet moet de raad in de oude samenstelling een besluit nemen over:
• de toelating van de benoemde raadsleden (geloofsbrievenonderzoek);
• de rechtmatigheid van de organisatie en het verloop van de verkiezingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?