1014642 - Benoeming fractievertegenwoordiger

Krachtens artikel 6 B van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt gemeente Hengelo kan elke fractie maximaal twee fractievertegenwoordigers voor benoeming voordragen. Op 22 april jongstleden zijn al een aantal fractievertegenwoordigers benoemd. De kandidate van D66 kon hierbij niet aanwezig, vandaar dat zij op 14 mei zal worden benoemd als fractievertegenwoordiger.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?