1015015 - Openbare politieke markt inzake welstand

Voortvloeiend uit de voormalige actielijst van de commissie fysiek worden de fracties geïnformeerd over het welstandsbeleid en de uitvoering daarvan. De welstandsnota is door de raad op 8 oktober 2013 vastgesteld. Bij de bespreking van de nota in de commissie fysiek op 24 september is deze toezegging gedaan.
Terugkoppelen hoe het nu gaat in de praktijk. Ook wordt aandacht besteed in welke specifieke gevallen een uitzondering gemaakt wordt gemaakt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?