1015016 - Openbare politieke markt inzake Hulp bij het Huishouden

De gemeente Hengelo krijgt v.a. 1 januari 2015 te maken met een bezuiniging van 40% op de WMO. Deze sessie is bedoeld om een eerste beeld te schetsen van de keuzes die gemaakt kunnen worden en de mogelijkheden die de gemeente heeft om dit uit te voeren. Dat kan via de vast te stellen kaders (het beleidsplan) of via de budgetten (begroting).
Zie ook bijgevoegde notitie “Voorziening hulp bij het huishouden en de keuzes voor 2015”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?