1015160 - Onderzoek Rekenkamercommissie Hengelo "Beter Melden"

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. De gemeenteraad neemt kennis van het onderzoek en geeft de aanbevelingen uit het onderzoek mee aan het college, ter afweging bij de optimalisering van de interne processen en de nieuwe internetformulieren. Daarnaast nodigt de raad het college uit om over het onderwerp 'dienstverlening' in brede zin het gesprek met de raad aan te gaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?