1015496 - Primitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Stadsbank

De Stadsbank legt een sluitende conceptbegroting 2015 voor. Het meerjarenperspectief is na bestemming lpositief. De raad wordt voorgesteld hierover zijn gevoelen uit te spreken.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?