1015513 - Begroting 2015 Openbaar Lichaam Crematoria Twente

In 2012 hebben de deelnemende gemeenten in het Openbaar Lichaam Crematoria Twente ingestemd met het strategisch beleidsplan. Dat houdt in dat er vanaf 2015 forse investeringen gaan plaatsvinden in de diverse crematoria, om ze ook geschikt te maken voor de toekomst. Deze kunnen worden gefinancierd door het aantrekken van leningen door Crematoria Twente BV zelf, maar daarvoor moet wel het eigen vermogen worden versterkt. Daarvoor is het nodig dat het dividend in 2015 en 2016 wordt gepasseerd. Daarna kan weer een bescheiden dividend worden uitgekeerd. Hiermee moet in de begroting 2015 rekening worden gehouden.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?