1017617 - Motie VVD, Pro Hengelo inzake begeleidend budget bij aanwijzing "Gemeentelijk monument"

Gerelateerde links

Constaterende dat:


• De VVD fractie op 21 februari 2012 deze motie al heeft ingediend, deze destijds positief is ontvangen, maar is aangehouden omdat de monumentenverordening zou worden aangepast;
• Panden zoals het "Badhuis" en de Dr. Ariënsschool op de gemeentelijke monumentenlijst staan;
• er geen middelen beschikbaar zijn en beschikbaar zijn geweest om deze gemeentelijke monumenten op in ieder geval een minimaal niveau zodanig te onderhouden dat kon worden voorkomen dat deze panden zijn verworden tot een bouwval;
• de Beleidsnota Cultuurhistorisch Erfgoed, die vanavond voorligt, geen of onvoldoende oplossing biedt voor het niet beschikbaar zijn van middelen om monumenten op een minimaal niveau te onderhouden.


Overwegende dat:
• het college en raad nimmer middelen hebben gereserveerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld de gemeentelijke monumenten, de Dr. Ariënsschool alsmede het Badhuis, wegens gebrek aan onderhoud ten onder zouden gaan;
• toekomstige gemeentelijke monumenten een zodanig basisbudget verdienen opdat hiermede enig basisonderhoud aan een dergelijk monument kan plaatsvinden, zodanig, dat een soortgelijk lot als nu het Badhuis overkomt, voorkomen kan worden;
• de financiële positie van de eigenaar nimmer een argument kan zijn om geen minimaal budget beschikbaar te stellen om te voorkomen dat een dergelijk gemeentelijk monument een bouwval wordt;
• bovenstaande constateringen en ovenA^egingen de raad nopen tot maatregelen die de kans verkleinen dat gemeentelijke objecten, welke worden opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst, verkrotten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?