1017642 - Motie vreemd Groen Links en SP inz. betrokkenheid ontwikkeling luchthavengebied

Gerelateerde links

De gemeenteraad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014,

Overwegende dat:
- er gerede kans is dat de ontwikkeling van de luchthaven Twente geen vervolg zal krijgen;
- er ook een gerede kans is dat er een bijgestelde of andere ontwikkeling zal gaan plaatsvinden binnen het luchthavengebied;

Draagt het college op:
er bij het college van de gemeente Enschede op aan te dringen dat omliggende gemeenten bij toekomstige ontwikkelingen van het luchthavengebied worden betrokken;
- ook bij de provincie het zelfde verzoek neer te leggen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?