1019023 - Regioraad Twente

Op het moment van schrijven is de gehele agenda van de regioraadsvergadering nog niet bekend, omdat (pas) uiterlijk drie weken voor de vergadering de agenda bekend moet zijn. Al wel is duidelijk dat op de agenda de Jaarstukken 2013 en de Programmabegroting 2015 staan. Voor deze onderwerpen geldt namelijk een langere aanlevertermijn. Voor zover de agenda bekend is hebben wij deze hieronder voorzien van een annotatie. Deze annotatie kunt u als raad gebruiken om samen met uw regioraadsvertegenwoordiger zijn inbreng in de regioraad te bespreken. Wij verzoeken uw Presidium om op de Politieke Markt van 24 juni gelegenheid te bieden om de Regioraad van 2 juli met u voor te bespreken. Mogelijk ontvangt u in de tussentijd nog een brief van ons met een aanvullende annotatie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?