1019271 - Vaststellen Bestuurlijke Opdrachtt Onderzoek alternatieven huisvesting

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat de coalitie de komende maanden een onderzoek wenst te laten uitvoeren naar alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van het stadskantoor. Dit is aan de orde geweest tijdens de politieke markt, waarbij door wethouder Elferink toegezegd is te komen met aanpassingen. De Raad heeft de Bestuurlijke Opdracht voor dit onderzoek nu vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?