1019524 - Nieuwe opzet programmabegroting

In de nieuwe begroting willen we een volgende stap zetten om de informatiewaarde en de transparantie te vergroten. Dit is van belang voor een goede financiële sturing. Er zal meer focus worden aangebracht. Dit helpt ook bij de komende bezuinigingsdiscussie die we moeten gaan voeren. Daarnaast gaat de opzet van de huidige begroting inmiddels al weer heel wat jaren mee. Het stamt uit de tijd dat digitaal werken nog geen gewoon goed was. Wat vorm betreft kan er beter worden ingespeeld op het nieuwe werken. Bovenstaande conclusies en overwegingen hebben ons doen besluiten om voor de periode 2014-2018 een andere begrotingsopzet voor te stellen.

Door de grote omvang van programmaplan (meer dan 100 pagina’s in de beleidsbegroting 2014-2017) zijn we de afgelopen jaren veel in de details blijven hangen. Dit was voor ons aanleiding om te zoeken naar een vorm, waarbij meer recht wordt gedaan aan “waar het nu echt om gaat”. Dit kan bereikt worden door een vereenvoudiging van de opzet en een beknoptere beschrijving per programma, zodat toch voldoende inzicht wordt geboden in waar het echt om draait en waar een veranderbeweging wordt/is voorzien. Bovendien denken we, dat de kaderstelling en het sturen op hoofdlijnen door de gemeenteraad in de nieuwe opzet ook beter tot haar recht komt. 

Ons voorstel is om niet meer met afzonderlijke beleidsprogramma’s (met programmaregisseurs) en hoofdfuncties te gaan werken in de raadsperiode 2014-2018. Voorgesteld wordt om te werken met begrotingshoofdstukken die de hele begroting afdekken en waarbij per hoofdstuk inhoud en financiën aan elkaar worden gekoppeld. Daarnaast zal er in het inleidende hoofdstuk nadrukkelijk stil worden gestaan bij de hoofdstuk overschrijdende thema’s, zoals de transities en de binnenstad.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?