1019993 - Statuten Stichting Scholengroep Primato

De gemeenteraad van de gemeente Hengelo wordt gevraagd in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting Scholengroep Primato. De statuten zijn aangepast op een Raad van Toezichtmodel. Deze aanpassing past binnen de Code Goed Bestuur zoals deze is opgenomen in de Wet voor het Primair Onderwijs. Daarnaast wordt er een convenant afgesloten tussen de Stichting Scholengroep Primato en de gemeente. In dit convenant liggen de afspraken vast hoe de communicatie plaatsvindt en hoe de Stichting verantwoording aflegt aan de gemeente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?