1024418 - Kredietaanvraag voor de sloop en het aanhelen van de gevels van Stork

In 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de grondexploitatie behorend bij de ontwikkeling van fase 2b Hart van Zuid. Voor de uitvoering van deze grondexploitatie zijn de onderhandelingen met Stork afgerond en zijn diverse overeenkomsten opgesteld en ondertekend. Na het afronden van de onderhandelingen over de verwerving van de gronden nodig voor de aanleg van de Laan en verplaatsing van Stork Thermeq kan nu gestart worden met de planvorming en uitvoering vand e tweede fase van de Laan Hart van Zuid.

Voor de aanleg van de Laan Hart van Zuid zal een deel van het huidige gebouwencomplex van Stork worden gesloopt. Aan beide zijden van de toekomstige Laan Hart van Zuid worden fabrieksgebouwen gehandhaafd. De gebouwen behorende tot het kerngebied van Stork, ten westen van de toekomstige Laan Hart blijven in eigendom van Stork en worden aan Siemens verhuurd. Bij de aankoop van de gronden van Stork zijn over het aanhelen van de gevels van deze te handhaven gebouwen afspraken gemaakt. Om deze afspraken na te komen moeten de werkzaamheden voor het aanhelen van de gevels op korte termijn gestart te worden en daarvoor wordt nu een krediet beschikbaar gesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?