1029391 - Vaststellen beleidsplan Jeugd(zorg), Wmo en Participatie

Hengelo wordt, net als andere gemeenten, vanaf 2015 verantwoordelijk voor meer taken op sociaal gebied:
• De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
• De Wmo wordt uitgebreid met meer taken, waaronder dagbesteding en begeleiding.
• En er komt één regeling om mensen aan het werk te helpen: de Participatiewet.
De komst van al die nieuwe taken naar gemeenten is een pittige opgave. Ook omdat het Rijk minder geld geeft voor de uitvoering. De gemeente Hengelo moet daarom straks dingen anders gaan doen. En keuzes maken. En onze inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben zullen dat uiteindelijk ook gaan merken. In het beleidsplan 'Met respect. . . op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning' staan de belangrijkste keuzes en uitgangspunten. Doel van het nieuwe stelsel is dat alle Hengeloërs zo snel mogelijk zelf, met hulp van het netwerk een antwoord vinden op hun vraag. Lukt dat niet, dan kunnen ze bij de gemeente een beroep doen op hulp en ondersteuning, waarbij de hulpverleners maatwerk leveren. Dat maakt dat we de hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk, goed en betaalbaar kunnen houden. Met dit beleidsplan neemt de raad een aantal keuzes waarmee we dit willen bereiken.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?