1029895 - Wijziging Regeling Regio Twente en instellen Bestuurscommissie OZJT miv 2015

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. In Twente werken de 14 gemeenten onder de titel Samen 14 nauw samen bij de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdhulp. Niet alleen omdat dit bij een aantal jeugdhulpvormen verplicht is, maar vooral omdat de samenwerking op een aantal onderdelen voor de hand ligt. In Twente is hiertoe eerder de 'Visienota Transformatie Jeugdzorg' opgesteld die reeds door uw raad is vastgesteld. In de notitie 'Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente', tevens vastgesteld in uw raad, is uitgewerkt welke taken de samenwerkende Twentse gemeenten gezamenlijk op willen pakken en volgens welk bestuurlijk principe. Vervolgens is eerder dit jaar, in de vergadering van 4 maart 2014 op basis van eindadvies uit de notitie over de positionering van regionale jeugdhulptaken in Twente door uw raad in essentie besloten dat er voor de uitvoering van jeugdhulptaken en maatschappelijke ondersteuning (Wmo/AWBZ) er een nieuwe organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT als werknaam) met een eigen (nieuwe) Bestuurscommissie zal worden ingericht, onder gastheerschap van Regio Twente.
Om de beoogde taken op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning bij Regio Twente onder te brengen en een Bestuurscommissie in te stellen moet de Regeling Regio Twente worden gewijzigd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?