1031869 - Wijziging Reglement van Orde / Benoeming raadsleden in verschillende functies

Dit raadsvoorstel gaat over een kleine wijziging in het ‘Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo’ (hierna ‘ RvO’), om zo de benoeming van een ander raadslid dan de vice voorzitter van de raad te kunnen benoemen als voorzitter van het presidium.
Verder wordt de raad gevraagd om over te gaan tot het stemmen over de kandidaten die zich voor een functie rond het raadswerk hebben aangemeld. Dit is een schriftelijke geheime stemming volgens artikel 33 Gemeentewet. De procedure is vastgelegd in artikel 28 van het RvO.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?