1033045 - Samenwerking woningcorporaties Welbions en WBB Borne

Naar aanleiding van de voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Welbions en Woonbeheer Borne (WBB) heeft het college een voorlopige zienswijze geschreven aan de directie van Welbions.

Het college vraagt de voorgenomen fusie en haar voorlopige zienswijze ter beeldvorming te agenderen in de politieke markt van 23 september a.s. Op basis van dit gesprek met de raad zal het college de definitieve zienswijze opstellen.

Behandeld in:

  • Politieke Markt van 23 september 2014
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?