1033051 - Procesvoorstel bezuinigingstraject 2016 en verder

We staan de komende jaren voor een forse financiële uitdaging. Op dit moment is nog moeilijk te zeggen wat de exacte opgave voor de komende jaren zal zijn. Voor de opgave vanaf 2016 wordt een uitgebreide maatschappelijke takenverkenning gevoerd, dit in nauwe samenspraak met de raad en de inwoners van de Gemeente Hengelo. Dit traject dient bij de Kadernota 2016-2019 (juni 2015) afgerond te zijn. Het traject zal starten in het najaar en zal met het coalitieakkoord als vertrekpunt moeten leiden tot de structurele invulling van de financiële bezuinigingsopgave.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?