1033105 - Gemeenschappelijk havenbeheer Twentekanalen

De vijf havengemeenten aan de Twentekanalen hebben de wens uitgesproken omhet beheer van de havens samen te gaan uitvoeren. Begin 2014 hebben de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem ingestemd met het concept-ontwikkelingsplan dat moest leiden tot het aangaan van een samenwerkingsverband op de korte termijn. Dit plan en de bijbehorende verordeningen zijn nu uitgewerkt.
Het bedrijfsplan maakt duidelijkheid hoe invulling gegeven wordt aan de gemeentelijke samenwerking, welke taken worden uitgevoerd, hoe de processen worden aangestuurd, hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en hoe wij de taken wensen uit te voeren samen met onze partners. De door de raden vast te stellen haven- en havengeldverordening zorgen dat in alle havens de zelfde regels gaan gelden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?