1034494 - Motie SP inzake statuten Primato

Gerelateerde links

Concludeert dat
- De nieuwe Raad van Toezicht van Primato zich moet kunnen verplaatsen in de rol van de verschillende belanghebbenden rond het    primair onderwijs
- Het wenselijk is dat de verschillende belanghebbenden zich vertegenwoordigd voelen in de Raad van Toezicht

Roept het college op:
- De statuten van Stichting Scholengroep Primato zo aan te laten passen dat het rollenmodel wordt ingevuld met ruimte in de Raad van
  Toezicht voor:
  - Eén persoon op voordracht van de oudergeleding van de GMR; 
  - Eén persoon op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?