1035670 - Belastingtarieven

De raad heeft de uitgangspunten voor de tariefsontwikkeling 2015 vastgesteld. In zijn algemeenheid wordt de inflatiecorrectie (voor 2015 vastgesteld op 1,5%) toegepast. Voor de opbrengst onroerend zaakbelasting is bij het dekkingsplan 2013-2016 een extra verhoging van 1% vastgesteld. De rioolheffing wordt op grond van het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan verhoogd met 3,5%. Het vaste tarief voor Diftar kan wederom omlaag onder gelijktijdige stijging van het variabel tarief voor restafval.
De woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor een woningeigenaar-gebruiker met een gemiddelde WOZ-waarde in 2015 en een gemiddeld aantal aanbiedingen van huisvuil stijgen met 1,4%, voor huurders stijgen de woonlasten met 0,8%, omdat een huurder geen OZB betaalt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?