1036574 - Vaststellen van de definitieve Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 treedt 1 januari 2015 in werking. Vanaf deze datum worden gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015. Het doel van deze wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te blijven wonen en mee te doen in de samenleving, indien nodig met ondersteuning van de gemeente. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning is ondere ander geregeld om welke voorzieningen het gaat, hoe de aanvraagprocedure verloopt en welke rechten en plichten gelden voor de gemeente, de cliënten en aanbieders. De verordening is gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 , het Beleidsplan 'Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning' en de modelverordening maatschappelijke ondersteuning van de VNG.

De conceptverordening heeft vanaf 27 augustus 2014 drie weken ter inzage gelegen voor inspraak. Belanghebbenden, inwoners, cliënten en aanbieders konden hun reacties indienen. De binnengekomen reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in de defintieve verordening die nu is vastgesteld.

Behandeld in:

 

Eerder behandeld onder zaaknummer 1029391 in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?