1038334 - Tweede Beleidsrapportage 2014

Twee keer per jaar doet het college verslag over de voortgang van uitgevoerde beleid in het begrotingsjaar, na vier maanden in de eerste beleidsrapportage en na acht maanden in de tweede beleidsrapportage. In deze rapportages wordt ingegaan op de belangrijke afwijkingen, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage wordt een sluitende jaarrekening over 2014 verwacht.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?