1039121 - Motie SP inzake Good Governance van groot belang

Gerelateerde links

De raad van de gemeente Hengelo, In vergadering bijeen op woensdag 8 oktober 2014

Bekend met het belang van "Good Governance" voor organisaties in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk.

Overwegende dat
- Veel organisaties bestuurd worden volgens een toezichtsmodel
- Daarbij veelal geen democratische controle plaatsvindt
- Deze organisaties vaak belangrijke maatschappelijke functies invullen
- Deze organisaties in veel gevallen personeel in dienst hebben
- Deze organisaties vaak financiering van de overheid ontvangen
- Hierdoor velen belang hebben bij een goed en verantwoord bestuur

Concludeert dat
- Bestuur en toezicht onafhankelijk van elkaar dienen te zijn
- Veel organisaties op goede wijze invulling geven aan "Good Governance"
- Het belang van "Good Governance" echter door deze gemeenteraad nogmaals benadrukt mag worden

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?