1041055 - Motie vreemd good governance gesubsidieerde instellingen

Gerelateerde links

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op woensdag 22 oktober 2014,

Overwegende dat:
Betrokkenheid en inzet van vrijwilligers op alle niveaus in de samenleving steeds belangrijker wordt;
Het dus ook voor Hengeloƫrs van alle niveaus mogelijk moet zijn om zijn/haar vrijwillige bijdrage te leveren;

Constaterende dat:
Door de huidige door het college gebruikte governance code het niet mogelijk is dat gewezen wethouders van de gemeente Hengelo voorzitter worden van Raden van Toezicht van door de gemeente gesubsidieerde instellingen;
Hierdoor belangrijke expertise en inzet niet voor de samenleving kan worden ingezet; Het een negatieve bijdrage levert in het zoeken naar deskundige bestuurders, zowel op collegeniveau als op vrijwillig niveau;


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?