1042634 - Amendement VVD inzake Maximale keuzevrijheid

Gerelateerde links

Constaterende dat:

  • Het college liet gebruik van PGB's wil ontmoedigen door het gebruik van zorg in natura te stimuleren;
  • Het college aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg beter kunnen waarborgen door zorg in natura te verlenen;
  • Het PGB oneigenlijk gebruik in de hand kan helpen.

 Overwegende dat:

  • Cliënten zelf het beste zelf een oordeel kunnen geven over de kwaliteit van de zorg;
  • Cliënten met een PGB maximale keuzevrijheid krijgen voor het inkopen van de door hen gewenste zorg;
  • De goeden niet onder de kwaden mogen lijden bij oneigenlijk gebruik.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?