1042637 - Motie Pro Hengelo, GL, PvdA, CU, CDA inz. bezwaarprocedure Verordening WMO & Verordening Jeugdhulp

Gerelateerde links

Overwegende dat:
• In Artikel 1.4 aangegeven wordt dat het college een te verlenen individuele voorziening kan afwijzen
• In artikel 3.2 aangegeven wordt hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen de beschikking

Constaterende dat:
• Naar alle waarschijnlijkheid bezwaren om inhoudelijke redenen worden aangegeven, en minder om procedurele redenen
• Er specifieke kennis voor nodig is voor het behandelen voor deze bezwaarschriften

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?