1042670 - Motie D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdA en BurgerBelangen inzake volgen van de transities door de gemeenteeraad

Gerelateerde links

Draagt het college op:

  • Extra bijeenkomsten te organiseren, waarbij de vertegenwoordigers van de fracties worden geïnformeerd over de voortgang van de transities op de thema's: dagbesteding, jeugd ggz en beschut werken;
  • In deze bijeenkomsten in ieder geval te bespreken welke besluiten er genomen zijn, welke wijzigingen er zichtbaar zijn in keuze van dienstverlener, en wat gesprekken met cliënten hebben opgeleverd;
  • Vooraf aan deze bijeenkomsten af te stemmen met de fracties welke onden^/erpen en thema's er verder besproken dienen te worden;
  • Deze bijeenkomsten 3 keer per jaar te organiseren, buiten de reguliere planning & control cyclus om.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?