1042676 - Motie PvdA, CDA, VVD en ProHengelo inzake Meldpunt en informele geschiloplossing participatiewet, WMO en jeugdwet

Gerelateerde links

Draagt het college op om binnen de kaders van de decentralisaties (ook financieel) een voorstel te formuleren tot:

  • het realiseren van een Meldpunt en informele geschiloplossing participatiewet, WMO en jeugdwet en hierbij de volgende taken onder te brengen:
    • de registratie van klachten, bezwaren, inhoudelijke verschillen van inzicht en andere problemen die samenhangen met de drie decentralisaties;
    • het informeel oplossen van geschillen middels (pre)mediation of een andere laagdrempelige dejuridicerende vorm van geschiloplossing voorafgaand aan de formele bezwaarprocedure;
  • voor minimaal de tijdsduur van één jaar waarna mogelijke voortzetting op basis van een raadsbesluit wordt vormgegeven;
  • zo mogelijk in samenspraak met de Samen14 gemeenten;
  • de raad periodiek, doch minimaal 3 keer per jaar, actief te informeren over de aard en omvang van de meldingen, wijze van geschiloplossing en te adviseren over mogelijke gevolgen voor het staande beleid.

En spreekt uit dat:

De raad wil afspreken om individuele cliënten te wijzen op het meldpunt en de informele geschiloplossing en individuele cases niet in de raad wil bespreken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?