1042687 - Amendement ProHengelo,PvdA, CDA,CU inzake keuzevrijheid cliënten

Gerelateerde links

Toevoegen aan artikel 4.3.1
Lid 2:  Na het verstrekken van een maatwerkvoorziening kan de cliënt vrij kiezen uit de gecontracteerde zorgaanbieders die de voorziening leveren.
Tijdens de raadsbehandeling heeft het college aangegeven dat cliënten die beschikken over een maatwerkvoorziening vrij kunnen kiezen uit de gecontractererde zorgaanbieders die de voorziening leveren. Deze keuzevrijheid is van groot belang en dient daarom in de onderliggende verordening te worden geregeld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?