1014052 - Jaarverslag en jaarrekening 2013

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. In de programmaverantwoording van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. Financieel wordt het jaar afgesloten met een batig saldo van ruim € 426.000.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?