514707 - Organisatieverordening en Instructiebesluit griffie

De organisatieverordening griffie:
In deze verordening wordt onder meer geregeld dat het griffiepersoneel bij de OR en het GO van het college kan aanhaken.  Ook wordt geregeld op welke wijze de griffier ondersteuning kan krijgen van medewerkers van het college.

Instructiebesluit griffier
Het Instructiebesluit is geactualiseerd  naar de laatste inzichten en naar de gegroeide praktijk in Hengelo. 
Zo is er sprake van het invoeren van een periodiek overleg tussen de griffier en de gemeentesecretaris over een aantal nader genoemde onderwerpen, artikel 2.3. Ook de invoering van de beleidsagenda heeft een aanpassing in de artikelen tot gevolg, artikel 2.4 . Tevens wordt nu duidelijk geregeld dat de griffier de budgethouder is van budgetten van de raad en de griffie, artikel 2.2.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?