Waar bent u naar op zoek?
donderdag 16 januari 2020

Woningbouw op veld TVO is haalbaar

Circa 15 vrije bouwkavels

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

In oktober 2019 tekenden de gemeente Hengelo met de Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. een intentieverklaring om de haalbaarheid van woningbouw nader te onderzoeken. De stichting heeft onderzoek naar de woningbehoefte en de gemeente heeft gekeken of er een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Beide partijen hebben hun positieve bevindingen op 15 januari tijdens een Politieke Markt aan leden van de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd.

Impuls leefbaarheid

Woningbouw in Beckum is het belangrijkste uitgangspunt van het Dorpsplan Beckum & Oele 2017 – 2020. Woningbouw levert een belangrijke impuls aan het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum en is hoognodig, aldus de bewoners. Om de realisatie van woningbouw te bevorderen is de stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. als bewonersinitiatief in het leven geroepen. Onlangs hebben zij een behoefteonderzoek afgerond waaruit blijkt dat er grote serieuze vraag is naar woningen, met name voor de doelgroep starters en jonge gezinnen. Het behoud van deze doelgroep is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid in de kern Beckum en voor de voorzieningen zoals de sportverenigingen, de school en een dorpshuis.

De locatie

Veld 3 van TVO stond al geruime tijd als mogelijke woningbouwlocatie aangemerkt. Voordeel van deze locatie is namelijk dat de regie op de programmering bij het dorp blijft, waardoor er woningtypes gerealiseerd kunnen worden waar ook vraag naar is. Tevens versterkt deze locatie het ‘dorpshart’ rondom de kerk, school en sportaccommodatie.

Het bestuur van de sportvereniging en de gemeente Hengelo hebben de afgelopen periode onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het bestuur van TVO staat positief ten opzichte van de plannen en is bereid het veld onder voorwaarden te verkopen. Eén van die voorwaarden is dat de leden er nog mee moeten instemmen. Naar aanleiding van de gesprekken met TVO concludeert de gemeente op dat er zicht is op een sluitende grondexploitatie. Al eerder heeft de gemeenteraad een bedrag van € 175.000 in het vooruitzicht gesteld als er een goed plan komt voor de leefbaarheid in Beckum.

Vervolg

De komende periode wordt het plan en de planning verder uitgewerkt, waarna de stichting, gemeente en TVO naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst zullen ondertekenen. Daarin wordt ook vastgelegd dat een mogelijk positief resultaat op de grondexploitatie beschikbaar komt voor een extra impuls om de leefbaarheid in Beckum te verbeteren.

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

In oktober 2019 tekenden de gemeente Hengelo met de Stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. een intentieverklaring om de haalbaarheid van woningbouw nader te onderzoeken. De stichting heeft onderzoek naar de woningbehoefte en de gemeente heeft gekeken of er een sluitende grondexploitatie mogelijk is. Beide partijen hebben hun positieve bevindingen op 15 januari tijdens een Politieke Markt aan leden van de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd.

Impuls leefbaarheid

Woningbouw in Beckum is het belangrijkste uitgangspunt van het Dorpsplan Beckum & Oele 2017 – 2020. Woningbouw levert een belangrijke impuls aan het verbeteren van de leefbaarheid in Beckum en is hoognodig, aldus de bewoners. Om de realisatie van woningbouw te bevorderen is de stichting Samen bouwen aan Beckum i.o. als bewonersinitiatief in het leven geroepen. Onlangs hebben zij een behoefteonderzoek afgerond waaruit blijkt dat er grote serieuze vraag is naar woningen, met name voor de doelgroep starters en jonge gezinnen. Het behoud van deze doelgroep is noodzakelijk voor de toekomstige leefbaarheid in de kern Beckum en voor de voorzieningen zoals de sportverenigingen, de school en een dorpshuis.

De locatie

Veld 3 van TVO stond al geruime tijd als mogelijke woningbouwlocatie aangemerkt. Voordeel van deze locatie is namelijk dat de regie op de programmering bij het dorp blijft, waardoor er woningtypes gerealiseerd kunnen worden waar ook vraag naar is. Tevens versterkt deze locatie het ‘dorpshart’ rondom de kerk, school en sportaccommodatie.

Het bestuur van de sportvereniging en de gemeente Hengelo hebben de afgelopen periode onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het bestuur van TVO staat positief ten opzichte van de plannen en is bereid het veld onder voorwaarden te verkopen. Eén van die voorwaarden is dat de leden er nog mee moeten instemmen. Naar aanleiding van de gesprekken met TVO concludeert de gemeente op dat er zicht is op een sluitende grondexploitatie. Al eerder heeft de gemeenteraad een bedrag van € 175.000 in het vooruitzicht gesteld als er een goed plan komt voor de leefbaarheid in Beckum.

Vervolg

De komende periode wordt het plan en de planning verder uitgewerkt, waarna de stichting, gemeente en TVO naar verwachting een samenwerkingsovereenkomst zullen ondertekenen. Daarin wordt ook vastgelegd dat een mogelijk positief resultaat op de grondexploitatie beschikbaar komt voor een extra impuls om de leefbaarheid in Beckum te verbeteren.

Nieuws

Behandeling eiken start vermoedelijk begin april

Het duurt niet lang meer voordat de eikenprocessierups zich weer laat zien. We verwachten dat de eitjes vermoedelijk begin april uitkomen. De gemeente Hengelo en Gildebor staan klaar voor de behandeling van circa 10.000 eiken in Hengelo.

Telefonisch een afspraak inplannen

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de dienstverlening op een veilige manier te waarborgen. Daarom is er een wijziging omtrent het maken van een afspraak.

3,5 ton voor verbetering velden

De gemeente Hengelo stelt 350.000 euro beschikbaar voor de noodzakelijke verbetering van de velden op het trainingscomplex van FC Twente op sportpark Veldwijk. Dat zijn FC Twente en de gemeente Hengelo overeen gekomen. De gemeente heeft dit geld al in 2017 gereserveerd voor renovatie, maar heeft eerder aangegeven deze investering alleen te willen doen als er zekerheid is dat FC Twente voor langere tijd gebruik maakt van de velden. Die zekerheid is er nu.

Brief burgemeester Schelberg aan alle Hengeloërs

Neem verantwoordelijkheid, geen risico.

Informatie over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Het kabinet, provincie en gemeenten nemen verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Noodverordening afgekondigd

“Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen die zijn afgekondigd echt serieus nemen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.” Aldus Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Raadsvergadering en politieke markten gaan niet door

Zowel de raadsvergadering als de politieke markten van dinsdag 17 maart gaan niet door.

Coronavirus vastgesteld bij inwoner gemeente Hengelo

Bij een 42-jarige inwoner van de gemeente Hengelo is het coronavirus vastgesteld. Dat is na onderzoek door de GGD bevestigd. De persoon is op dit moment in thuisisolatie. Burgemeester Schelberg heeft telefonisch contact gehad met de inwoner. Deze persoon vertoont milde klachten. De bron van de besmetting is bij de GGD Twente bekend. De GGD Twente brengt in kaart met wie de inwoner contact heeft gehad en zoekt contact met deze mensen.

Update: De kaartuitgifte gaat NIET door! Kaartuitgifte Snelle, Famke Louise, Jelmex.

De kaartuitgifte van vrijdag 13 maart gaat niet door. Meer informatie volgt later.

Feestelijke opening stadhuis en 75 jaar bevrijding

Sinds enkele weken kunt u voor uw paspoort of rijbewijs weer terecht op de vertrouwde plek. De gemeente helpt u weer vanuit de binnenstad, in het volledig gerenoveerde oude stadhuis met daarbij een prachtig nieuw gedeelte. Wij gaan dit graag samen met u vieren! Op 3, 4, 5 april hebben wij een feestelijk programma voor u samengesteld. We nodigen u van harte uit! En op 3 april is het dubbel feest. Op die dag vieren we dat Hengelo 75 jaar geleden is bevrijd. Uiteraard staat de opening van het stadhuis op 3 april in het teken van dit bijzondere gedenkjaar.

Eikenprocessierups? De machines staan klaar!

De afgelopen jaren was de bestrijding van de eikenprocessierups in Hengelo gericht op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Vanaf 2020 is dat anders.

Binnenstadscijfers tonen stijging in waardering binnenstad

De waardering voor de binnenstad stijgt. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het HengeloPanel in 2019. Net als in voorgaande jaren zijn er tien aspecten voorgelegd. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er zeven van de tien aspecten hoger beoordeeld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren krijgt de binnenstad in het algemeen en sfeer en gezelligheid nu een (nipte) voldoende. In zijn algemeenheid is de peiling van 2019 positiever. Voorzichtig kan de conclusie getrokken worden dat de herinrichting daaraan een belangrijke bijdrage levert.

Het woord is aan de stad

Het marktplein is een onderwerp met veel betrokkenheid uit de Hengelose samenleving. De gemeenteraad heeft tijdens de politieke markt op 20 november 2019 aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving. Dit heeft als doel om een breed gedragen plan voor dit gebied samen te stellen. Hierbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol en begeleidt het bureau Rode Wouw het participatietraject.

‘Vroeg Eropaf’ bij beginnende schulden

Inwoners van Hengelo met beginnende schulden krijgen vanaf begin maart in een vroeg stadium hulp. Als deelnemer aan de werkwijze ‘Vroeg Eropaf’ zet de gemeente Hengelo, in navolging van de andere Twentse gemeenten, in op vroegsignalering bij schulden. Zo snel mogelijk in contact komen met inwoners met beginnende schulden is het uitgangspunt. ‘Hoe eerder onze inwoners ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Opgeven voor takkenronde weer mogelijk

Het voorjaar komt er weer aan en veel mensen gaan de komende tijd aan de slag in hun tuin. Daarom is het weer mogelijk dat Twente Milieu snoeihout aan huis komt ophalen, de zogenoemde takkenronde. Daarnaast is het vanaf maandag 30 maart voor inwoners mogelijk om bladaarde op te halen. Dat is een soort supercompost om de grond mee te verbeteren.

Fout met Gemeentenieuws in het Hengelo's Weekblad

Op dinsdag 3 maart stond een oude uitgave van het Gemeentenieuws in het Hengelo's Weekblad.

Informatiebijeenkomst Broek Oost

Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken en vragen stellen.

Herinrichting Lansinkesweg en Industriestraat

De Lansinkesweg krijgt een vrijliggend fietspad, de kruisingen worden aangepast en er komen nieuwe verkeerslichten. De Industriestraat tussen kruising Lansinkesweg en de toegang naar de parkeerplaats van het ROC wordt eenrichtingsverkeer.

Uniek participatie traject Weusthag

De vereniging ‘Vrienden van het Weusthag’ en de gemeente Hengelo hebben een nieuw convenant ondertekend. Doel van dit convenant is het in co-creatie ontwikkelen en realiseren van Burgerpark het Weusthag.

Laat gratis uw snoeihout ophalen

Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse takkenronde. Twente Milieu haalt op afspraak gratis uw snoeihout op. Dat gebeurt tussen maandag 16 maart en vrijdag 27 maart. Voordeel daarvan is dat uw groene container niet overvol raakt.

Uitgifte hondenpenningen stopt

Met ingang van 1 maart stoppen de gemeente en het GBTwente met de uitgifte van de hondenpenning.

Deel aanslagen met verkeerde betaalinstructie

Op een deel van de door ons verstuurde aanslagen staat per abuis vermeld dat deze voor 30 april betaald moet worden, terwijl de ontvanger van de aanslag daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Hieronder leest u wat dat betekent. Degenen om wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht van ons.

Vraag een buurtbon aan!

De aanvraag moet uiterlijk 18 november bij de gemeente binnen zijn.

RATIONAL tekent voor Westermaat de Veldkamp

Een heugelijke dag. RATIONAL heeft vandaag officieel haar handtekening gezet voor een nieuwe vestiging op Westermaat de Veldkamp. Het bedrijf RATIONAL is gespecialiseerd in keukenapparatuur voor grote en commerciële keukens. Wereldwijd worden er meer dan 130 miljoen maaltijden per dag bereid in een RATIONAL.

Appartementseigenaren géén te hoge WOZ-beschikking

Naar aanleiding van een uitzending van het programma Kassa op 15 februari over de WOZ-waarde van appartementseigenaren, krijgen het GBTwente veel vragen. In de uitzending wordt gesteld dat appartementseigenaren een te hoge WOZ-beschikking ontvangen omdat gemeenten ten onrechte het reservefonds waarin appartementseigenaren verplicht sparen voor het onderhoud van de woningen, optellen bij de woningwaarde.

Kom naar de Archeologiedag

Op zaterdag 7 maart vindt de Overijsselse Archeologiedag plaats in Hengelo. Een speciale dag waarbij de schijnwerpers zijn gericht op bijzondere vondsten uit onze provincie. Naast presentaties, een stadswandeling en workshops wordt ook De Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan

Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Per post in uw brievenbus (29 februari) of digitaal in uw berichtenbox (22 februari) als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van GBTwente (gemeentelijk belastingkantoor).

Investeren in preventie loont

Hoe zorgen we dat kinderen en jongeren in Hengelo positief opgroeien, zodat ze prettiger in het leven staan en minder vaak een beroep hoeven doen op Jeugdzorg? Op deze vraag moet het Actieplan Preventie Jeugd antwoord bieden. Het college heeft het actieplan gisteren vastgesteld.

Vraag een buurtbon aan!

Een beach soccer toernooi organiseren, een monopolyspel voor de buurt, een theatervoorstelling of het plaatsen van een ooievaarsnest. Het is allemaal mogelijk met een buurtbon! En het mooie is: vanaf dinsdag 12 februari kunnen Hengeloërs ze weer aanvragen.

Schilderij Stork naar Oyfo

De werkzaamheden aan het Vereenigingsgebouw van Stork zijn gestart. Nadat op 21 april 1894 de eerste steen door C.T. Stork werd gelegd, is het nu tijd voor een grote transformatie, restauratie en nieuwbouw. Een bijzonder schilderij over Stork is uit het gebouw in veiligheid gebracht. Na een grondige analyse en restauratie zal het straks een plekje krijgen op de nieuwe locatie van Oyfo.

Stem op de ‘Vondst van Overijssel’

In Overijssel worden veel archeologische voorwerpen gevonden. Zonder uitzondering vertellen deze vondsten een bijzonder verhaal. De provincie wil nu een groter publiek kennis laten maken met de vondsten uit Overijssel. Inwoners mogen daarom bepalen wat ze de meest bijzondere vondsten van Overijssel vinden. De verkiezing start met 75 vondsten, drie uit elke gemeente in Overijssel. Tijdens de Overijsselse Archeologiedag op 7 maart wordt de Vondst van Overijssel bekendgemaakt.

Stichting Centrummanagement Hengelo zet met nieuw bestuur volop in op een vitale binnenstad

Vandaag, donderdag 6 februari, is de nieuwe samenstelling van het bestuur van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) bekendgemaakt. De nieuwe voorzitter is Peter Bebseler. Een andere nieuwe naam in het bestuur is Hans Raanhuis. Leonie Heuvelink en Raymond van Cleef zaten al in het voormalige bestuur en willen zich graag blijven inzetten voor de binnenstad van Hengelo.

Woolde kleurt van Grijs naar Groen

We willen Woolde vergroenen en zijn op zoek naar de beste plekjes én beste ideeën!

Raad vergadert weer in stadhuis

Vanaf nu vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen weer plaats in het stadhuis. Ook is de dag van vergaderen gewijzigd: de Politieke Markt is nu op de dinsdagavond, en de raadsvergadering op de woensdagavond.

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

Voorstelling 'Vrij Land'

De gemeente Hengelo biedt u aan om de prachtige muziektheatervoorstelling ’Vrij Land’ van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ bij te wonen op vrijdag 24 april in de schouwburg.

De gemeente is terug in de binnenstad

De gemeente is terug in de binnenstad. U bent van harte welkom in ons nieuwe gebouw.

EZ Nieuwsflits januari 2020

Eens in de zes weken verstuurt de gemeente Hengelo de EZ Nieuwsflits, met het laatste nieuws voor ondernemers in Hengelo. Met in deze editie onder andere:

Hengelo.nl compleet vernieuwd

De website van de gemeente Hengelo heeft een complete make-over gehad. De site heeft niet alleen een frisse huisstijl gekregen, maar ook vernieuwde navigatie en een duidelijke zoekstructuur. Ook de toegankelijkheid is sterk verbeterd. Hengelo.nl is datagestuurd. Dat betekent dat het een klantgerichte website is met informatie waar de bezoeker van de site ook echt op zit te wachten.

We zijn verhuisd!

De gemeente verhuist terug naar de binnenstad. U vindt ons vanaf maandag 3 februari in het nieuwe gebouw aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. Tot en met donderdag 30 januari kunt u nog terecht in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.

Nu nog geen uitvraag nieuwe beleidsvoorstellen

De gemeenten weten pas in juni hoeveel geld ze de komende jaren van het rijk krijgen. Het rijk gaat het zogenoemde gemeentefonds namelijk anders verdelen dan tot nog toe. Dit betekent dat de gemeente Hengelo nu nog niet weet of er komende jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er bezuinigd moet worden. Het college van B en W stelt de gemeenteraad daarom voor om begin juli te bepalen óf en op welke wijze inwoners weer ideeën kunnen aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen.

Goedkoper parkeren op weekdagen voor medewerkers binnenstad

Medewerkers van bedrijven in de binnenstad en andere belangstellenden kunnen vanaf woensdag 22 januari voor € 40 per maand een parkeervergunning ‘kantoor’ aanschaffen voor parkeergarage De Beurs. De parkeervergunning is geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en voor één kenteken.

Weggooien huisvuilzakken niet meer via stortquotum

Hengeloërs kunnen hun vuilniszak met huishoudelijk restafval weggooien in de verzamelcontainers bij de ingang van het Milieupark. U gaat hiermee dus niet meer over de weegbrug. In de verzamelcontainers bij de ingang passen vuilniszakken van 30 liter.

Woningbouw op veld TVO is haalbaar

Het ziet er naar uit dat er op redelijk korte termijn woningen gerealiseerd kunnen worden op een veld van de sportvereniging TVO in Beckum. Als alles volgens plan gaat koopt de gemeente het veld, waar vervolgens circa 15 vrije bouwkavels op gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel dorpsbewoners in vervulling.

Parkeerterrein Kloosterhof in gebruik genomen

Het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof, gelegen tussen het stadhuis en winkelcentrum Thiemsbrug, is donderdag 16 januari officieel in gebruik genomen. Met de opening van het nieuwe parkeerterrein zijn ook de werkzaamheden aan de Deldenerstraat (en het kruispunt Thiemsbrug) afgerond. Op het nieuwe parkeerterrein Kloosterhof is ruimte voor ruim 100 auto’s. Parkeren op het Burgemeester Jansenplein is daarmee verleden tijd.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Sander Schelberg

Op deze pagina kunt u de toespraak van burgemeester Sander Schelberg teruglezen.

Terugblikken op 2019 en vooruit kijken naar 2020

De gemeente Hengelo kijkt terug op een mooi 2019. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere partners hebben we weer belangrijke en mooie dingen voor elkaar gekregen het afgelopen jaar.

Nieuwe huisstijl voor gemeente Hengelo

Burgemeester Sander Schelberg heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie de nieuwe huisstijl van de gemeente Hengelo onthuld: ‘Een nieuwe huisstijl, passend in deze tijd en passend bij het DNA van Hengelo. We beginnen op maandag 3 februari niet alleen in ons nieuwe stadhuis, maar ook mét een nieuwe visuele identiteit. Een frisse start in het hart van de stad!’ De komende weken wordt de nieuwe huisstijl geleidelijk ingevoerd. Vanaf eind januari onder meer op de nieuwe website.

Gewijzigde parkeertijden

Vanaf 1 januari zijn de parkeertijden in Hengelo verandert. U betaalt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Op donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Gerrit Wessels

Op zondag 5 januari heeft burgemeester Sander Schelberg een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Wessels. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van buurt- en speeltuinvereniging De Jeugd.

Aantal inwoners in Hengelo toegenomen met 477 inwoners

Per 1 januari 2020 telt de gemeente Hengelo 81.160 inwoners. Dit is een toename van 477 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor. Het gaat om 323 mannelijke en 154 vrouwelijke Hengeloërs. Het aantal inwoners per 1 januari 2019 was 80.683. Hengelo heeft nu in totaal 40.791 mannelijke inwoners en 40.369 vrouwelijke. Dat blijkt uit publicatie van de bevolkingscijfers door Kennispunt Twente.

Gemeente en Gildebor intensiveren bestrijding eikenprocessierups

Vanaf 2020 voert Gildebor de bestrijding uit op nagenoeg alle eiken binnen de bebouwde kom. Het doel van de gemeente en Gildebor is om het aantal rupsen aankomende zomer fors af te laten nemen ten opzichte van de situatie in 2019.

Stadscompliment De Nijverbij voor Thea van Dijk en Truus Pross

Op donderdag 19 december 2019 reikte wethouder Mariska ten Heuw het stadscompliment de Nijverbij uit aan Thea van Dijk en Truus Pross. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van Wijkracht.

Één cliëntenraad voor Wmo en Werk en Inkomen

Het college van B en W vindt cliëntenparticipatie van groot belang voor verbetering van de juiste en passende zorg in Hengelo en wil daarom toewerken naar één cliëntenraad. Daarbij komt het accent te liggen op werk en inkomen (minima) en de Wmo. Het college heeft hiertoe besloten naar aanleiding van diverse gesprekken met onder andere de Adviesraad Sociaal Domein, bestaande cliëntenraden en de gemeenteraad.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu