vrijdag 24 april 2020

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Later in het jaar feestelijke uitreiking

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Burgemeester Sander Schelberg heeft op vrijdag 24 april ge(video)beld met de negen gedecoreerden. Aansluitend ontving iedere gedecoreerde thuis een feestelijk boeket bloemen met de felicitaties van het college van burgemeester en wethouders.

Namen van de mensen die een lintje krijgen worden elk jaar in een speciale editie van de Staatscourant op 24 april om 13.00 uur gepubliceerd. Alle burgemeesters belden daarom op vrijdag 24 april vóór 13.00 uur de gedecoreerden om ze te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Omdat de daadwerkelijke uitreiking op 24 april helaas niet mogelijk is, wordt er gekeken naar een moment, later in het jaar, waarop alle uitreikingen plaatsvinden. Wanneer dit is, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.


De gedecoreerden zijn:

De heer J.M. Vaanholt (Jeroen) (62)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Vaanholt is vanaf 1978 tot nu actief bij Rode Kruis Hengelo en later Hengelo-Borne. Hij zet zich vele uren per week met hart en ziel in voor de hulpbehoevende en eenzame medemens. Hij organiseert vele activiteiten zoals, weekendjes weg met mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben en ontspanningsavonden voor ouderen. Vaanholt is hulpverlener bij rampomstandigheden, coördinator verbindingsdienst en EHBO’er bij evenementen. Tot zijn taken behoren ook het vervoer van gasten, het beheer van het materiaal en het gebouw van het Rode Kruis. Hij verzorgt daarnaast opleiding en bijscholing voor de medewerkers van het Rode Kruis.


Mevrouw C.E. Velthuis-Rupert (Christien) (83)
Lid Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Velthuis-Rupert zet zich al haar hele leven in voor anderen, voornamelijk voor hulpbehoevende ouderen. Zij is een vrijwilliger met oog en luisterend oor voor veel mensen en staat altijd klaar om te helpen. Vanaf 1986 tot 2000 was zij bestuurslid voor de Ouderen Sociëteit de Hoeksteen, Welzijn Ouderen (nu Wijkracht) en vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij is alweer vele jaren vrijwilligster bij Welzijn Ouderen (onderdeel Wijkracht). Met zo min mogelijk geld maakt zij de lekkerste lunches en maaltijden voor een groep van zeker 20 personen. Ze heeft daarnaast ook altijd oog voor de bezoekers en de mede-vrijwilligers. Mevrouw Velthuis-Rupert is altijd vol energie, enthousiast en heel erg betrokken.


Mevrouw H.F. Meijer (Hilda) (68)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Meijer is een vrouw met een enorm hart voor de mensen in nood. Zij is sociaal bewogen, communicatief sterk én is altijd goed op de hoogte van de gemeentelijke regelingen. Meijer is leergierig, accuraat en haar grote inzet voor de samenleving is erg motiverend. Zij zet zich al vele jaren in voor de Protestantse Kerk in Hengelo en heeft de volgende functies bekleed: ouderling, notulist, secretaris en diaconaal medewerkster. Verder was zij betrokken bij de oprichting van het Noodfonds Hengelo. Alle aanvragen hiervoor komen nu bij haar terecht. Daarnaast is zij al jaren actief bij de Luisterlijn, waar zij een luisterend oor biedt aan de mensen die daar behoefte aan hebben. Zij is ook betrokken bij Welzijn Ouderen Hengelo en is de drijvende kracht van Bureau Activiteiten Bemiddeling (BAB). Iedere woensdagochtend heeft zij telefoondienst en houdt zij inloopspreekuur. Door haar bemiddeling zijn er vele vriendschappen ontstaan. Mevrouw Meijer zet zich al jaren in voor Amnesty International, specifiek voor de afdeling Hengelo. Zij was penningmeester, een functie die zij zeer accuraat vervulde. Zij benadert ook mensen met de vraag om een petitie te ondertekenen of brieven te schrijven voor de naleving van de mensenrechten. Haar grote inzet voor de samenleving wordt erg gewaardeerd.


Mevrouw J.A.M. Kuipers-Bollen (Anneke) (70)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kuipers-Bollen is al vele jaren actief als vrijwilliger, waarbij zij haar ervaringen als voormalig leerkracht en als directeur van een grote basisschool, zowel strategisch als praktisch inzet. Ze zet haar netwerk voor velerlei doelen in en verbind mensen en organisaties.

Tijdens haar functie als directeur van basisschool St. Plechelmusschool heeft zij zich met grote inspanning persoonlijke ingezet om alle betrokkenen enthousiast te krijgen voor de metamorfose van kerk naar basisschool. Een proces waarbij vele hobbels moesten worden genomen. Haar inzet heeft ertoe geleid dat de verbouwing van de kerk een tweede prijs kreeg voor de landelijke prijsvraag "Erfgoed op eigen benen".    

Mevrouw Kuipers-Bollen zet zich enorm in om diverse kunstvormen onder de aandacht te brengen van jong en oud. Zo heeft zij in 1988 het initiatief genomen voor de oprichting van een klein koor met een repertoire van pop en jazz. Op alle fronten in het culturele leven van Hengelo is zij actief en in het bijzonder bij de professionele Beeldende Kunst. Al vijftien jaar is mevrouw Kuipers-Bollen bestuurslid/secretaris Stichting HeArtpool Hengelo en lid/voorzitter van de Commissie Kunst-Educatie, waarin culturele instellingen, de schoolkoepels, de kennispartner Saxion-pabo en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Bij cultuureducatie is zij een onmisbare pion en haar inzet is van onschatbare waarde geweest. Ook is zij al jaren lid van de orkestcommissie bij Muziekvereniging Armonia. Zij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling en realisatie van het basisschool-project dat binnen Armonia wordt verzorgd. Hierdoor hebben de afgelopen jaren al honderden kinderen uit Hengelo kennis kunnen maken met alle aspecten van een harmonieorkest en met de daarbij behorende instrumenten. Mevrouw Kuipers-Bollen was ook secretaris van de Stichting HeArtgallery Hengelo.

 


De heer G.J. Welberg (Gerrit) (78)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds begin jaren ‘80 is de heer Welberg zeer actief bij Heemkunde Weerselo, dat als doel heeft kennis te bevorderen en cultuur te behouden in de voormalige gemeente Weerselo. De Heemkunde Weerselo heeft over de afgelopen decennia verschillende boeken uitgebracht waar de heer Welberg een groot aandeel in had. Hij schuwde het niet omvangrijke archieven door te spitten, duidelijk te verwoorden wat wel en niet van belang was, teksten te schrijven en het monnikenwerk van redigeren op zich te nemen. Hij droeg zorg voor de begeleiding bij de financiële aspecten van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Hengelo, die sinds 1988 Rijksmonument is. Welberg was betrokken bij de oprichting en was bestuurslid van de ‘Stichting tot Steun aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk’. Hij is 45 jaar lid van het St. Caeciliakoor, het kerkkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en heeft zich ingezet als secretaris en penningmeester. Verder was hij zeer nauw betrokken bij de viering van het 50-jarig jubileum van de St. Jansschool.

Vanaf 1995 vervult hij een centrale rol binnen het Kennis- en informatiecentrum van Museum Hengelo. Hij bezoekt al zeker 50 jaar zeer regelmatig het provinciale archief in Zwolle. Hierdoor is hij een groot kenner van de Hengelose geschiedenis. Hij is voortdurend bezig om de geschiedenis van Twente, Hengelo en Weerselo te vertellen en te behouden. Welberg is ook geestelijke vader (en erelid) van de werkgroep Markegrenzen Hengelo. In 1996 zorgde hij voor vervanging van de Hollinkbergsteen en dankzij hem bleef de grenssteen bij de Houtmaat behouden.


De heer J.W. Ketzer (Jan) (83) én
Mevrouw A.M. Ketzer-de Wit (Ada) (80)
Beide Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1975 zijn de heer en mevrouw Ketzer de grote promotor en organisator van het Mahjong spel in Twente, Nederland en zelfs in het buitenland. Zij begonnen met cursussen geven aan wijkgenoten, niet veel later in heel Hengelo en Twente. Vanaf die tijd organiseren zij de speelavonden, houden de ledenadministratie en financiën bij, onderhouden contact met de Nederlandse Mahjong Bond (NMB). Zij houden de standen bij en organiseren geregeld landelijke toernooien. Nederland telt momenteel 5000 leden. Het echtpaar Ketzer heeft zelfs op vakantie in Hongarije het Mahjong-spel gepromoot, hetgeen resulteerde in het 1e Open Kampioenschap Mahjong in Hongarije. In 2004 richtte het echtpaar de Mahjongvereniging Rode Draak Twente op. Dit is een gecombineerde club waar spelers uit Enschede en Hengelo wekelijks het Mahjong-spel spelen. Het begon met een klein clubje van ongeveer 5 a 6 mensen en groeide later uit tot een club met meer dan 35 leden. De heer en mevrouw Ketzer worden gezien als de Mahjong-pioniers in Nederland. Dankzij hen is de kleine kring van spelers in Nederland uitgegroeid tot meer dan 5000 spelers die het spel zowel in clubverband als in huiselijke kring spelen.


De heer A.T.W.M. Ruiter (Aad) (77)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ruiter zet al vele jaren zijn vaardigheden, vakbekwaamheid en kundigheid op vrijwillige basis in voor de medemens. Of dat nu in zijn eigen woonwijk en wijkcentrum is of ergens anders op wereld, hij is altijd betrokken bij het welzijn van anderen. Bij Carintreggeland Humanitas is hij begeleider bij de bezigheidstherapie voor gehandicapten. Onder de paraplu van Hulpdienst Hengelo ondersteunt hij mensen bij hun administratie en financiën. Bij Twents Symfonie Orkest Hengelo was hij enkele jaren voorzitter en bij Elad Muziekvereniging Hengelo had hij een bestuursfunctie. Hij was ook lid van de oudercommissie van Scholengemeenschap Grundel Lyceum. Van 1982 tot 1987 was Ruiter actief bij Parochie de Goede Herder en lid van de bouwcommissie bij de totstandkoming van de Thaborkerk in de Hasseler Es. Van 2007 tot 2016 was hij Senior Expert bij PUM (Programma Uitzending Managers) en ging voor zeker 20 missies naar Afrika, Azië en Zuid-Amerika, steeds gedurende 2 of 3 weken. Hij heeft zijn kennis en ervaring in de sector Hotels & Catering gedeeld met anderen en hierdoor deze sector in verschillende continenten kunnen helpen verbeteren. Hiermee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.


De heer J. Bron (Jan) (70)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bron was van 2010 tot 2018 wethouder bij de gemeente Hengelo, lid van de Regio Twente en enkele jaren voorzitter van het portefeuillehouders overleg Mobiliteit. Hij heeft zich buitengewoon en zeer succesvol ingezet voor de (internationale) bereikbaarheid van Twente. Maar hij vervulde ook vrijwillig, veelal bestuurlijke, functies.
Zo was hij van 2010-2016 bestuursvoorzitter van Stichting Pioneering en heeft zich met tomeloze passie ingezet om vernieuwing in de bouw aan te jagen en te stimuleren. Niet met vernieuwing als doel op zich, maar als randvoorwaarde voor een sterke (economische) regio en betere, goedkopere duurzame huisvesting voor iedereen, zeker voor mensen met een laag inkomen.
Vanaf 2007 tot heden is de heer Bron secretaris van Stichting FC Twente, Scoren in de wijk (SidW). Hij was een enorme stimulans om deze maatschappelijke activiteiten van de voetbalclub te ontwikkelen, te ondersteunen en uit te bouwen. Duizenden kinderen en volwassenen vanuit de hele Regio Twente hebben baat gehad bij de activiteiten. Dankzij het project konden ze groeien in eigenwaarde, erkenning in de maatschappij en samenleving, maar bovenal participeren vanuit eigen kracht.
De heer Bron is vanaf 2002 adviseur op het gebied van beleid en subsidieverwerving van de Stichting Van Heekpark Monument 21e eeuw, die tot doel heeft de kwaliteit van het park in Enschede te verbeteren en de gebruikswaarde daarvan te vergroten. In 2008 is er een theeschenkerij gerealiseerd, een bijzondere combinatie van herstel en handhaving van een monumentaal pand met maatschappelijk gebruik. De exploitatie ligt in handen van de cliënten van Aveleijn, onder de begeleiding van vrijwilligers.
Vanaf 2002 is de heer Bron lid en bestuurslid van De Maatschappij, departement Twente, al sinds 1777 de broedplaats van initiatieven voor het algemeen belang. Een netwerk van onafhankelijke denkers en doeners die meer willen. Hij heeft tal van bijeenkomsten geïnitieerd met een succesvol bezoek in september 2018 van de beschermheer van De Maatschappij, Koning Willem Alexander, aan het landelijke congres bij het ROC van Twente als kers op de taart.
De heer Bron was daarnaast jaren bestuurslid en vicevoorzitter van Twente Marathon -later Stichting Enschede Marathon- en lid van de onderzoekcommissie bij College Jeugdonderzoek VWS. Vanaf 1988 tot heden heeft hij meerdere functies bekleed bij NUSO (nu Jantje Beton). Hij heeft zich in die tijd hard gemaakt voor de waardering, ondersteuning en het voortbestaan van de speeltuinen in Overijssel en er mede voor gezorgd dat NUSO kon voortbestaan in moeilijke tijden.
Jan Bron heeft altijd zijn kennis, kunde en zijn netwerk ingezet om partijen met elkaar te verbinden en maatschappelijk initiatieven te steunen. Ook nu hij met pensioen is zet hij zich nog steeds in bij het vrijwilligerswerk.

Nieuws

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Verduurzaam uw bedrijf met subsidie

Energie besparen is belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag op weg met het project “Energie besparen MKB” van Gemeente Hengelo, in samenwerking met Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). In dit project wordt u op basis van een pragmatische energiescan, door een energieadviseur begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen. En door subsidie is de begeleiding nog gratis ook. Dit project is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar.

Hengelo gaat voor JA – JA sticker

De gemeente Hengelo wil, net als meerdere gemeenten in het land, JA-JA stickers beschikbaar gaan stellen. Dit is om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. In Hengelo bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De JA – JA sticker gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Hengeloërs moeten in dat geval de JA-JA sticker op de brievenbus plakken.

Hengeloërs positief gestemd over gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Hengelo doet haar best om Hengelo een goede stad te laten zijn. Zowel in de straat, de buurt als de hele stad. Om te weten te komen hoe Hengeloërs denken over maatschappelijke thema’s en de rol die de gemeente hierin speelt wordt er eens per twee jaar een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. De resultaten van de peiling 2021 laten zien dat de stijgende lijn in de waardering voor de taken die de gemeente uitvoert is doorgezet. Daarnaast zijn Hengeloërs over het algemeen zeer tevreden met hun leven en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Uitreiking Nijverbij aan Sophie Reef & Jos Visser en Erepenning aan Lous Kerkhof van Oyfo

Op donderdagochtend 7 oktober om 11.00 uur reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Sophie Reef en Jos Visser. Donderdagmiddag 7 oktober, tijdens de officiële opening van Oyfo om 15.30 uur heeft burgemeester Sander Schelberg, in het bijzijn van Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, de Erepenning van de gemeente Hengelo uitgereikt aan Lous Kerkhof, directeur-bestuurder Oyfo.

Het nieuwe marktplein is weer een stap dichterbij

Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 het concept ontwerp vastgesteld. In de maanden daarna is het concept verder gedetailleerd en technisch uitgewerkt. Het definitief ontwerp en bijbehorende uitvoeringskrediet heeft gisteren de goedkeuring van het college gekregen. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Het onderwerp staat waarschijnlijk op 10 november (of twee weken later: 24 november) op de agenda van de raad.

Van Grijs naar Groen: Wilderinkshoek aan de beurt

Woont u in de wijk Wilderinkshoek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. In 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om Wilderinkshoek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen tot en met 24 oktober.

Beleidsbegroting 2022

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

In gesprek over zonne- en windenergie

Belangstellenden kunnen op dinsdag 12 oktober in het stadhuis met de gemeente in gesprek gaan over de locaties voor zonne- en windenergie. Burgemeester en wethouders hebben begin september het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. Dat ligt nu ter inzage. Belangstellenden kunnen daar vragen over stellen of opmerkingen over maken tijdens de statafelgesprekken. Ook kunnen ze een officiële zienswijze indienen.

Award Leven Lang Ontwikkelen voor De Groot Installatiegroep

Hans Baan van De Groot Installatiegroep heeft de afgelopen week de eerste award van een Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst genomen van wethouder Mariska ten Heuw. De heer Baan is verantwoordelijk voor de De Groot Installatiegroep Academy. Voor De Groot is een Leven Lang Leren & Ontwikkelen enorm belangrijk. Omdat de techniek, maar ook de maatschappij enorm in beweging is.

Hulp bij installeren coronacheck-app

Op sommige plekken moet u vanaf nu een coronatoegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld in een restaurant, café, theater, bioscoop of bij een evenement.

Kunstwerken tijdelijk verwijderd

De gemeente heeft drie kunstwerken van kunstenaar Ali Koubâa tijdelijk van de sokkel gehaald, omdat ze opgeknapt moeten worden.

Terras verplicht gesloten? Vermindering op de precariobelasting

Ondernemers betalen voor het gebruik van openbare ruimte, voor bijvoorbeeld een terras, Precariobelasting aan de gemeente. In 2020 werd de volledige Precariobelasting voor terrasgebruik, vanwege corona, geschrapt door het Hengelose college van B en W. Ook in 2021 komt het Hengelose college ondernemers tegemoet.

Olympische prestaties in Hengelo tijdens de Pre-Games van de Special Olympics

Het enthousiasme was zaterdag bijna niet te missen in Hengelo. Op twee plekken in de stad werden de Pre-Games georganiseerd als testcase voor de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar juni worden gehouden in heel Twente.

Testvluchten in de omgeving van Twente Airport

Vanaf 28 september a.s. worden gedurende twee à drie weken naderingsvluchten uitgevoerd rondom Twente Airport. Deze vluchten worden uitgevoerd in het kader van het Europese project DREAMS met o.a. het Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. In dit project worden alternatieve manieren onderzocht voor vliegtuigen om een landingsbaan te naderen.

De Global Goals vlag wappert in Hengelo

In Hengelo onderschrijven we net als vele andere gemeenten de Global Goals.

865 kledingbonnen vanuit het kindpakket Hengelo verstrekt

865 Hengelose kinderen tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een uitkering van Werk en Inkomen krijgen, hebben per post een kledingbon ontvangen van € 105 voor kleding en schoenen. De kledingbon maakt onderdeel uit van het Hengelose kindpakket. Ook werkende ouders met een laag inkomen kunnen het kindpakket of onderdelen daarvan aanvragen.

Cruciale stap in herontwikkeling Dikkers

Met het instemmen van het bestemmingsplan Dikkers heeft het college van B en W een cruciale stap gezet in de herontwikkeling van dit kenmerkende gebied. De realisatie van een circa 300 woningen en een levendige en prettige leefomgeving komt weer een stap dichterbij, waarbij belangrijk industrieel erfgoed behouden blijft. De gemeenteraad neemt volgens verwachting in oktober een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna kan de verdere ontwikkeling en realisatie van dit bijzondere stukje Hengelo van start gaan.

Park Bataafse Kamp open voor publiek

In samenwerking met de provincie Overijssel en de ontwikkelcombinatie Bataafse+ (HK2 BV en Nijhuis Bouw BV) heeft de gemeente Hengelo het stadspark Bataafse Kamp aangepakt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij.

Feestelijke aftrap van het lokaal sport- en beweegakkoord

Op donderdag 23 september om 19:00 uur vindt bij de hoofdingang van het Twentebad in Hengelo een feestelijke aftrap plaats van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Iedere sport- en beweegaanbieder, fysiotherapeut, onderwijsinstelling, zorginstelling en ieder ander belangstellende is welkom!

Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo willen het bedrijvenpark graag duurzamer maken. Vandaag spraken ze af om een plan van aanpak op te stellen om de bedrijven op het park te verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken en om bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Wethouder Claudio Bruggink en voorzitter BIT Sietske Smit tekenden samen een intentieovereenkomst om de afspraak te bekrachtigen. Daarna pakten ze eigenhandig de schep op om een klein stukje bedrijvenpark te vergroenen.

Word vrijwilliger bij Brandweer Twente

Brandweer Twente is op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich willen inzetten voor een veilig Twente.

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Controleer de kenmerken van uw woning voor juiste WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u vanaf nu de kenmerken van uw woning controleren. Die kenmerken zijn van invloed bij de bepaling van de WOZ-waarde. Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

Woolderesweg op de schop

Vanaf maandag 20 september starten de werkzaamheden aan de Woolderesweg, nabij de Geerdinksweg en het Seahorseterrein. Dit belangrijke deel van de Woolderesweg krijgt vrijliggende fietspaden.

Naar de kermis voor een ‘prikkie’

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Op 17 en 18 september kunnen inwoners terecht voor informatie over coronavaccinatie bij het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis. Ook kan men hier bij de prikbus zonder afspraak een coronavaccinatie halen.

Geen windmolens op Westermaat

Het college van B en W heeft deze week het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen.

Controleer de kenmerken van uw woning

Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

De Lambertuskermis in Hengelo keert terug!

Van 15 tot en met 19 september is de Lambertuskermis terug in het centrum van Hengelo. De binnenstad wordt het decor van de kermis. Oude en vertrouwde attracties zijn terug van weggeweest. En een aantal nieuwe attracties maakt hun opwachting. De kermis staat dit jaar in de Brinkstraat, Enschedesestraat (deels), Burgemeester Jansenplein en natuurlijk op de Markt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij. Maar eerst is er donderdag 9 september nog een thema-avond over zwerfafval in de bibliotheek van Hengelo.

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar cultuureducatie

Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat zorgt ervoor dat scholen cultuur nog beter met het onderwijs kunnen verbinden.

Hengelo presenteert Transitievisie Warmte

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Hengelo in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin zij antwoord geeft op de vraag ‘Hoe en wanneer gaan we onze woningen duurzaam verwarmen?’ Anders gezegd: ‘Hoe wordt Hengelo aardgasvrij?’

Community Center O3 officieel geopend

Op 1 september opende wethouder Gerard Gerrits het Community Center O3 aan de Brink 115 in Hengelo.

60.000 euro voor zonnepanelen op bedrijfsdaken Westermaat

Bedrijventerrein Westermaat krijgt 60.000 euro voor de pilot ‘Elk dak een zonnedak’; 30.000 euro van de gemeente en 30.000 euro van de Provincie Overijssel. Met het geld kunnen zo’n vijftig bedrijven een begin maken om zonne-energie op te wekken met hun dak (of hun overkapte parkeerplaats). De gemeente werkt in de pilot samen met ondernemingsvereniging Westermaat In Bedrijf. Er is al veel belangstelling.

Bijdrage aan culturele organisaties

Gemeente Hengelo heeft van het Rijk een steunpakket van € 787.173 ontvangen voor de culturele sector. Met het restant van 2020 a € 97.362 komt dat neer op een bedrag van € 884.535 in totaal ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in 2021.

Inspelen op de (parkeer)behoefte

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de nieuw te ontwikkelen (woningbouw)locaties in de Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein)? Die vraag heeft de afgelopen periode centraal gestaan bij de ontwikkeling van parkeernormen voor deze gebieden. Na een uitgebreid onderzoek en inspraakperiode heeft het college van B en W ingestemd met nieuwe, specifieke parkeernormen voor deze twee gebieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Volgens verwachting is dat in september.

Pilot omgevingsplan Hengelo in 10 dagen is een belangrijke stap voor implementatie Omgevingswet

Een stuk omgevingsplan voor een deel van Hengelo maken, dat was de opzet van de pilot die de gemeente in juli 2021 samen met GemeenteDSO heeft uitgevoerd. Dit alles gebeurde in een periode van tien werkdagen waarin de medewerkers van de projectgroep vrijgesteld waren van hun reguliere werkzaamheden.

Inwoners aan het woord tijdens Hengelose Klimaatpraat

In Nederland zijn we aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Een landelijk plan met het doel om Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht te hebben. Met andere woorden: de openbare ruimte zo inrichten dat schade door ernstige neerslag óf het uitblijven daarvan zo klein mogelijk blijft. Dat doen we natuurlijk niet zomaar want extreme regenval komt steeds vaker voor. Maar ook hittestress en flinke droogte zien we vaker en zijn zeker niet prettig. Waar staan we nu?

Onderzoek Shop & Go

De komende twee weken voert Kennispunt Twente een onderzoek uit naar het gebruik van Shop & Go parkeerplaatsen in de Hengelose binnenstad.

Een gratis bespaarbox voor alle Hengelose huiseigenaren

Alle woningbezitters in Hengelo kunnen vanaf vandaag een gratis bespaarbox aanvragen. Het pakket bestaat uit zeven hoogwaardige producten die direct zorgen voor energiebesparing. Denk hierbij aan een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket heeft een waarde van ongeveer €50. Aanvragen kan tot 30 september 2021.

Vanaf 27 juli nieuwe inreisbeperkingen voor Duitsland vanuit Nederland

Vanaf dinsdag is Nederland voor Duitsland een hoogrisicogebied. Reden hiervoor is het aantal coronabesmettingen in ons land.

Hengelo houdt koers en raad vraagt extra aandacht voor 'meedoen'

Met deze nota bepaalt het gemeentebestuur het inhoudelijke en financiële kader voor de komende vier jaar.

College informeerde raad wél juist over verkoop Vondelstraat

Van Wijnen scoorde ook het hoogst op de kwaliteit.

Helaas geen evenementenvergunning voor Summer Square

Waarborgen van openbare orde en veiligheid niet mogelijk

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Basisschool ExpeditieWijz naar het Hazemeijer-complex

De basisschool van Stichting ExpeditieWijz mag gebruik maken van de ruimte in de oude industriepanden van het Hazemeijer-complex aan de Floris Hazemeijerstraat.

Fietsstalling Kloosterhof langer open

Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met de openingstijden van de winkels. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de fiets zelfs tot half 10 bewaakt. Voorheen was dit alleen op donderdagavond. De verruiming van het bewaakt fietsparkeren werd als aanbeveling genoemd in het rapport bereikbare binnenstad.

Boa’s uitgerust met bodycam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hengelo dragen vanaf 1 juli een bodycam. Boa’s spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij krijgen zij helaas regelmatig te maken met incidenten, zowel verbaal als fysiek geweld. De aanwezigheid en inzet van een bodycam moet zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen en dat de Boa’s zich veiliger voelen tijdens hun werk.

Belangrijke verbinding Deurningerstraat weer open

Aannemer Heijmans verwacht halverwege oktober 2021 helemaal klaar te zijn.

Werkzaamheden Tennet - Hengelo Weideweg – Hengelo Oele

Elektriciteitsnetwerk in Twente wordt versterkt en uitgebreid

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Hofstede MTS krijgt nieuwe invulling

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Negen beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal dienden twaalf projecten een aanvraag in. Het college heeft daarmee het advies van de commissie Beeldende Kunst en vormgeving overgenomen.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

GOAN! is ontwikkeld door 8 gemeenten in Twente. De reis-app waarmee je in één oogopslag ziet op welke manieren je van A naar B kan reizen. Met de bus, trein, deelfiets, deelscooter, AutoMaatje, Regiotaxi of een combinatie. Plan, boek én betaal jouw reis in één keer. Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.

Week tegen Ondermijning

Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen?

Energieloket gemeente Hengelo en Duurzaam Bouwloket slaan handen ineen

Het energieloket van de gemeente Hengelo is in 2021 met het Duurzaam Bouwloket een samenwerking aangegaan. Hierdoor kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij in hun woning energiezuinige, duurzame en isolerende maatregelen willen treffen. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Hengelo. Hengeloërs kunnen bij het loket terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, isoleren, energie opwekken en subsidie- en financieringsregelingen.

Winnen met de startersprijs Midden Twente!

Iedereen die in 2020 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2021. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat jouw product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

Gat in zichtwal met groen dicht gemaakt

Het gat in de zichtwal bij Oele moet met groen worden gedicht in plaats van met een andere duurdere constructie. Dat is het advies van de Geschillencommissie. De gemeente en de aannemerscombinatie (de Grondbank) zijn van plan dit advies over te nemen. Het gat is ontstaan omdat er ter plekke een gasleiding ligt die de druk van een grondwal niet aan kan. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Grondbank de wal toch zou dichten, maar daar was de Grondbank het niet mee eens vanwege de hoge kosten. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat het gat opgevuld moet worden met groen.

Hengelo houdt koers, ondanks uitdagingen door corona en in sociaal domein

De gemeente Hengelo staat voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo -als gevolg van een toenemende vraag- terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. ‘Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in!’, zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

Gesprek met samenleving over zonne- en windenergie

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Vanavond en donderdagavond zijn er digitale bijeenkomsten over respectievelijk zonne- en windenergie. Vrijdagmiddag start de Karavaan van de Nieuwe Energie in Borne.

Gemeenteraad vergadert weer in het stadhuis

De situatie rond het coronavirus is zo verbeterd dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

Kwaliteit én betaalbaarheid in Hart van Zuid

Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wie verdient een lintje?

Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij/zij een tegenprestatie verwacht? Zo iemand is vaak bescheiden en het zijn juist de mensen in hun omgeving die vinden dat hij/zij waardering verdient. Burgemeester Schelberg nodigt u van harte uit die persoon voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding!

Hengelo aan de slag met de mobiliteitsvisie

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. Maar hoe doen we dat? Met welk vervoermiddel? En hoe zit het met de verkeersveiligheid? Zijn de bestemmingen in Hengelo goed bereikbaar? En wanneer kiest u voor het openbaar vervoer? Het zijn maar een paar vragen waar de gemeente graag een antwoord op wil om te verwerken in de visie.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei

We herdenken alle oorlogsslachtoffers en vieren de bevrijding.

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Gildebor en gemeente Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Veiligheidsbeleid 2021-2024

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloers niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

Herdenken aan de Oldenzaalsestraat

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over de begraafplaats.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu