maandag 26 april 2021

Negen Koninklijke onderscheidingen

Lintjesregen in Hengelo

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.


De heer Hennie de Goei

Hennie de Goei (82) was in zijn werkzame leven politieambtenaar in de rangen van agent tot en met hoofdinspecteur in Hengelo. Hij was een harde werker en zette altijd een stapje extra. Hij had zitting in diverse (gemeentelijke) commissies in relatie tot zijn functies bij de politie.

Op 1 mei 1968 is De Goei lid geworden van het Enschede’s Politie Mannenkoor, later het Politiekoor Twente. Sinds die tijd zingt hij zijn baspartij op de eerste rij van het koor. Hij maakte 31 jaar deel uit van het bestuur van het koor, waarvan zeer vele jaren als tweede voorzitter. Daarnaast was hij ook aanwezig als er geklust moest worden aan of rondom het repetitielokaal. Hij werd bij zijn 50-jarig lidmaatschap Erelid van het Politiekoor vanwege zijn vele verdiensten.

Bij de vereniging Seniorenpolitie Twente, met een ledenaantal tussen de 200 en 300, is De Goei na zijn 60ste bestuurslid geworden. Hij is al meer dan 20 jaar een stabiele factor in het bestuur.

In 1985 werd De Goei lid van Judovereniging Chikara in Deurningen. Van 1989 tot 2016 was hij voorzitter van de Judovereniging. Als judoka behaalde hij de zwarte band en kwam daarmee in het dan-systeem. In 1988 haalde hij zijn eerste ‘dan’ en uiteindelijk promoveerde hij in 2009 naar de zesde dan. In 2016 volgde er promotie naar de zevende dan in verband met zijn verdiensten voor de Judobond I.B.F. (Internationale Budo Federatie). De Goei maakte tien jaar deel uit van de Nederlandse dan-graden commissie als voorzitter en als examinator op de dan-graad examens die landelijk worden afgenomen. Nog steeds is De Goei regelmatig aanwezig bij de judovereniging en doet hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog steeds mee. Zijn enthousiasme voor judo is enorm, wat hij dan ook overbrengt op de leden. De Goei is ook contactpersoon en hoofdcoördinator voor de jaarlijkse Weerselose Markt.

Hij wordt omschreven als een hardwerkende integere persoon die zich belangeloos inzet om andere mensen in de verenigingen en daarbuiten te helpen. Ook nu hij de laatste jaren veel tijd nodig heeft als mantelzorger van zijn echtgenote, blijft hij zijn bestuurstaken bekwaam en integer voortzetten.


Mevrouw Simone Yallop

Simone Yallop (65), geboren in Norwich in Groot-Brittannië, zet zich al jarenlang in voor de Anglicaanse kerk St. Mary’s in Markelo. Vanaf 1995 als secretaris van de Church Council (kerkenraad). Die functie bekleedt zij nog steeds intensief, plichtsgetrouw en op voortreffelijke wijze. Ze is de steunpilaar van de kerkgemeente op het gebied van het beheer van de archieven, het organiseren van kerkenraadsvergaderingen, cursussen en het verspreiden van het nieuws in de gemeente. Daarnaast heeft Yallop de afgelopen vijf jaar, naast een fulltimebaan, de tijd gevonden om een theologiestudie in Engeland succesvol af te ronden. Hierdoor is ze sinds oktober 2019 bevoegd om als lekenpredikant in de dienst voor te gaan. Yallop is tevens al vele jaren bij zwemvereniging WS Twente betrokken als official bij zwemwedstrijden. Eerst in de rol van tijdwaarnemer, daarna als jurylid bij wedstrijden op regionaal en nationaal niveau.


De heer Theo Wijlens

Theo Wijlens (71), opgegroeid in Oele, is vanaf zijn 18de nauw betrokken bij voetbalvereniging TVO in Beckum. Hij was vijftien jaar jeugdleider, gaf 32 jaar training aan de F-pupillen en tot het afgelopen seizoen was hij leider van TVO5. Op 23-jarige leeftijd is hij secretaris geworden van het jeugdbestuur. Deze taak heeft hij 25 jaar lang vervuld. Op initiatief van Wijlens zijn er veel acties opgezet om inkomen voor de vereniging te genereren, zoals de oliebollenactie, verlotingen tijdens wedstrijden, glazenverkoop, biljartcompetities en het ophalen van oud papier. Het jeugdkamp van TVO heeft 30 jaar lang kunnen rekenen op zijn inzet. Actief en consequent, daar staat hij om bekend. Hij organiseerde regelmatig een dropping, sportdag of speurtocht en het mixtoernooi voor senioren, samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Wijlens is gepensioneerde timmerman en heeft vele keren geholpen bij de verbouwing van de kleedkamers. Hij neemt vaak een bardienst voor zijn rekening en als er in de winter gekaart wordt in de kantine, legt hij alle materialen klaar voor de 40 kaartliefhebbers en kaart zelf ook mee. Ook het besproeien van de sportvelden in de zomer neemt hij voor zijn rekening. Verder is hij al ruim 10 jaar coördinator Pinksterfeesten en regelt hij het barpersoneel voor de volksfeesten van Beckum. 

Wijlens was van 2000 tot 2016 enkele jaren voorzitter van de FNV, afdeling Pyramide.  

Bij Basisschool KBS de Vonder in Borne is hij geregeld aanwezig om klussen te doen en de leerkrachten en kinderen te helpen bij de creatieve lessen, zoals het maken van vogelhuisjes en palmpasenstokken. Wijlens is ook betrokken bij de groentetuin van de school en iedere  woensdagmiddag is hij aanwezig bij het Inloophuis. Hier staat hij klaar met een kop koffie of thee voor mensen die behoefte hebben aan aanspraak of opvang. Tot slot is Wijlens vanaf 2011 één dag in de week aanwezig in de Museumfabriek in Enschede om te helpen met het opbouwen van tentoonstellingen en andere klussen. 


Mevrouw Marianne Bernelot Moens-Nijstad

Vanaf 1993 heeft Marianne Bernelot Moens-Nijstad (66) zich op verschillende gebieden ingezet voor de samenleving. Zij was tien jaar bestuurslid bij de Hengelose Schoolvereniging en ondersteunde de directie en de leerkrachten waar nodig. Van 1999 tot 2007 was zij zeer actief in de barcommissie en andere activiteiten voor de Hockey Club Twente. Ze was verantwoordelijk voor de barcommissie en haalde het diploma Sociale Hygiëne.

Van 2005 tot 2011 organiseerde zij culturele avonden, dagtochten en meerdaagse reizen voor Rijksmuseum Twenthe. Tijdens de excursies was zij zeer behulpzaam en aandachtig om alle gasten (soms wel 100) naar de zin te maken. 

Bernelot Moens-Nijstad is vanaf 2005 mantelzorger voor een nu 95-jarige inwoonster van Hengelo. Zij geeft haar hulp, zorg, genegenheid en gezelligheid waardoor deze mevrouw nog zelfstandig kan blijven wonen.

Sinds 2008 ondersteunt Bernelot Moens-Nijstad een gezin via de Stichting Informele Zorg en is zij betrokken bij een alleenstaande minderjarige asielzoeker, die zij heeft geholpen om een bestaan op te bouwen in Nederland.

Sinds veertien jaar is Bernelot Moens secretaris van de Alliance Française Twente, een van de 34 Alliances Françaises in Nederland. Het doel is het in stand houden en bevorderen van de Franse taal en cultuur door middel van onder meer taalcursussen, culturele avonden en zo nu en dan een reis naar steden in Frankrijk. Als secretaris is zij de spil in de organisatie en loopt alle communicatie met de leden en het bestuur via haar. Door haar sociale bewogenheid en verbindende persoonlijkheid vormt de groep Alliance-leden in Twente een hechte groep.

Bernelot Moens-Nijstad verzorgt al tien jaar de ‘Lezingen de KaP’, een cyclus van vier lezingen per jaar. Het is haar ambitie om te zorgen voor boeiende sprekers. Zij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze lezingen en aan het cultureel-maatschappelijk leven in Hengelo.

Tot slot is Bernelot Moens-Nijstad nauw betrokken bij de Synagoge Lochem. Haar vader was tot de tweede wereldoorlog uitbrak voorzitter van de synagoge. In de jaren 70 is o.a. door een financiële bijdrage van de heer Nijstad voorkomen dat de verwaarloosde synagoge zou worden afgebroken. Bernelot Moens-Nijstad is vanaf toen zeer betrokken bij de gerestaureerde voormalige synagoge en heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Stichting Synagoge Lochem mede vorm kreeg.


De heer Hans Bouwhuis

In 1999 begon Hans Bouwhuis (71) zijn vrijwilligerswerk bij SPD-vakantieorganisatie, later Stichting MeeReizen, gevestigd in Borne. MeeReizen organiseert vakanties voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Bouwhuis is vanaf 2009 hoofdbegeleider en is zowel verantwoordelijk voor de organisatie van de reizen als voor het wel en wee van de vakantiegangers. Hij geeft daarnaast leiding aan de begeleidende vrijwilligers. Bouwhuis is het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, de vakantiemarkt in november en de presentatie van de reis aan de vakantiegangers en hun ouders. Achteraf vindt er een reünie plaats. 

Daarnaast is Bouwhuis vanaf 2004 decorbouwer bij de Hengelose Revue. Hij maakt, schildert en onderhoudt de decorstukken. De uitleen/verhuur van de decorstukken aan scholen en verzorgingshuizen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Bouwhuis is ook zeer betrokken bij alles rondom de revue, van het opknappen van het gebouw tot het maken en ophangen van de pamfletten. Verder organiseert hij middagen voor ouderenverenigingen en het vrijwilligersweekend voor de Hengelose Revue naar Duitsland. 


De heer Gerard van Noort

Gerard van Noort (74) is opgegroeid als zoon van een dominee en was al vroeg geïnteresseerd in zendingswerk. Als afgestudeerd arts is hij met zijn echtgenoot Anneke in 1973 naar Kameroen gegaan. Hij werd daar Médicin-chef van een medisch centrum en werkte er tot 1981.

In 1997 was Van Noort initiatiefnemer en werd hij secretaris van Stichting Manengouba. De Stichting heeft als doel steun te geven aan ontwikkelingswerk in Kameroen via tal van projecten, zoals diaconale steun van oud-Kameroengangers aan hun relaties voor medische zorg en onderwijs, onderling contact tussen oud-Kameroengangers.

Bovenop zijn werk voor de stichting heeft Van Noort vele grote projecten bij de uitvoering in Kameroen begeleid, voor fondsen gezorgd en de verantwoording geregeld. De grootste waren: het realiseren van een centrum voor gehandicaptenzorg inclusief een daaraan gekoppeld landbouwproject; een zonnecellenproject waarbij mensen leerden ze zelf te plaatsen; ICT geleverd aan de ziekenhuizen en scholen van de Église Évangélique du Cameroun; 4 km waterleiding aangelegd in dorp Echoc in 2007; realisatie Calabash-cisterne in Kameroen in 2019. Zeker 7000 inwoners van het dorp Ndounge zijn direct gesteund door zijn inzet voor een asfaltweg van 7 km in 1997 en 5000 inwoners van Echoc profiteren van de aangelegde waterleiding, waardoor tyfus daar is uitgebannen. Van Noort is daarvoor ter plekke onderscheiden als een ‘grand notable’. Het gehandicaptencentrum AHP2V, waar hij veel voor gedaan heeft en op 3 mei 2019 officieel geopend is, huisvest ca. 25 mensen. 

Van Noort heeft vier jaren als gastdocent Pathologie colleges verzorgd voor studenten geneeskunde aan de universiteit van Yaoundé in Kameroen. Daarnaast heeft hij er ook nog voor gezorgd dat in 2003 laboratoriumapparatuur vanuit Nederland naar Kameroen is verscheept.   

De Stichting Manengouba bestaat nu 24 jaar en houdt op te bestaan. De oud-Kameroengangers zijn inmiddels op leeftijd gekomen en de jongere generatie wil de netwerkfuncties in Nederland nog wel op een andere manier doorzetten, maar animo voor de projecten bij hen is gering. De Stichting heeft zijn werk gedaan en door de grote inzet van Van Noort zal het Duitse Evangelische kerkgenootschap enkele grote projecten, zoals gehandicaptencentrum in Baham, structureel blijven steunen. De continuïteit is daardoor ook verzekerd.

Door een samenwerkingsverband tussen Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi in Tanzania met het Radboud UMC uit Nijmegen, ging Van Noort in 2010 en 2012 naar Tanzania en zijn bijdrage leidde tot behoud en versterking van de pathologie in Tanzania. Hij gaf leiding aan vijf tot tien personen op het laboratorium en verrichtte voor vele patiënten uit Tanzania pathologische onderzoeken.

Van Noort is vanaf 2012 tot nu betrokken bij Stichting De Zwanenhof vieringen in Zenderen. De vieringen met elke keer 150 deelnemers uit Oost-Nederland vinden maandelijks plaats en kenmerken zich door een oecumenisch-kerkelijk karakter. Hij is naast bestuurder van het eerste uur ook coördinator van de facilitaire diensten en zet zich op meerdere fronten in voor deze Stichting. 

Het Inloophuis Hengelo kwam tot stand via een Stuurgroep van verschillende kerkgenootschappen in Hengelo. In 1992 was Gerard van Noort stuurgroeplid en medeoprichter van het Inloophuis voor dak- en thuislozen, dat in maart 1992 startte. De heer van Noort heeft vele functies bekleed binnen de stichting en is nu nog steeds actief als uitvoerend vrijwilliger.


De heer Fransois van Haaff

Als oorlogskind, opgegroeid in Amsterdam, zag Fransois van Haaff (nu 84 en gepensioneerd radarspecialist) de Canadezen de stad binnenkomen. Vlak na de oorlog konden Amsterdamse kinderen meerijden naar vliegveld Soesterberg om te leren zweefvliegen en hier heeft Van Haaff zijn eerste opleiding gehad. Na zijn Zeefvliegbewijs in 1963 te hebben behaald bij de Delftse Studenten Aeroclub was Van Haaff tot 2016 actief als zweefvlieger. Hij is in het bezit van FAI (Federation Aeronautique Internationale) brevet goud met drie diamanten. Hij was Zweefvlieginstructeur, Chef instructeur Twentsche Zweefvlieg Club (TZC), erkend zweefvliegradiotechnicus, had jarenlang diverse bestuursfuncties binnen TZC en tevens bestuursfuncties en commissiefuncties op landelijk Europees Niveau.

Van Haaff was onophoudelijk bestuurlijk en specialistisch betrokken bij het zweefvliegen. Zo was hij van 1976 tot 2017 instructeur zweefvliegen; van 1978 tot nu radiotechnicus; vele jaren specialist/afgevaardigde voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) met betrekking tot luchtruimstructuur en meteorologie; oprichter van de European Gliding Union (EGU) in 1993 voor Europese harmonisatie en zelfregulatie in de zweefvliegsport. Hij heeft bij de EGU jarenlang voorbereidend werk gedaan en was hij EGU-president van 1993 tot 2000. Daarna was hij afgevaardigde van de KNVvL naar de EGU en Technisch specialist in de EGU van 2000 tot 2018. Hij was meer dan 30 jaar lid dan de Commissie Luchtruim & Radiozaken en lid van de Commissie Technische Zaken. Van Haaff was in de jaren 70 en 80 bestuurslid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen en jarenlang lid van de Commissie Instructie en Veiligheid van de Afdeling Zweefvliegen (CIV). Hij werkte mee aan de opvolging van het boek Eerst Weten Dan Zweven en andere handboeken. Van Haaff is door al het commissiewerk, bestuurswerk en het meedenken voor de lange termijn van grote waarde geweest voor de het zweefvliegen nationaal en internationaal.


Mevrouw Ineke Schouwstra-Mulder

Het inloophuis Hengelo is een plek voor iedereen waar je gehoord wordt als je zorgen hebt, je verdrietig voelt of gevoelens van eenzaamheid ervaart. Iedereen kan er terecht voor een praatje en gezelligheid. Koffie en thee staan altijd klaar. Tijdens feestdagen verzorgen zij vaak een feestelijke lunch of een andere feestelijke activiteit. Het Inloophuis is een initiatief van en wordt ondersteund door diverse kerken in Hengelo. Ineke Schouwstra-Mulder (87) heeft zich vanaf de start van het Inloophuis in 1995 vele uren per week vrijwillig ingezet om de gasten te ontvangen en een praatje met ze te maken of een gezelschapsspel te spelen. Zij maakte het werkrooster voor de ongeveer 40 vrijwilligers die zich wekelijks (vóór de coronapandemie) inzetten voor de aanwezige gasten.

Schouwstra-Mulder is daarnaast vanaf 2010 twee dagdelen in de week als vrijwilliger betrokken bij Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad. Het Tuindorpbad is sinds 1923 Hengelo’s laatst overgebleven natuurbad dat officieel is aangewezen als open zwemwater. In het zwembadgebouw worden activiteiten georganiseerd om ouderen te betrekken bij het maatschappelijk leven en om eenzaamheid tegen te gaan.


De heer Jan ter Borg

Jan ter Borg (75) is vanaf 1955 lid van muziekvereniging Concordia. Hij heeft zich in vele opzichten actief ingezet en een heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de vereniging. Naast zijn eigen actieve muzikale inzet en enthousiasme is de bijdrage van Ter Borg voor de muziekvereniging, stichting én kapel zeer veelzijdig geweest. Zo was hij muziekleraar, bibliothecaris, bestuurslid, penningmeester, archivaris en heeft hij geholpen bij het digitaliseren van het archief. Vanaf 2001 is Ter Borg bestuurslid van het Instrumentenfonds van Concordia. Daarmee heeft hij een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de diverse stromingen van Concordia Hengelo. Hierdoor werd hij in 2015 tot erelid van Concordia benoemd.

Vanaf 2006 is ter Borg secretaris van de Federatie Hengelose Muziekverenigingen en heeft hij sinds enkele jaren zitting in de instrumentencommissie en de PR-commissie. Hij is een belangrijke drijvende kracht achter de Federatie. Daarnaast is Ter Borg al 25 jaar actief als coördinator bij het Anjercomité Hengelo, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is de spil van de collecteorganisatie in de gemeente Hengelo. Een veelomvattende taak die hij met enthousiasme, inzet en precisie uitvoert. Zijn grote kennis en ervaring, maar ook zijn goede contacten met de culturele verenigingen hebben gezorgd voor goede opbrengsten in Hengelo. Zelfs zo goed dat Hengelo al jaren de hoogste opbrengsten heeft in de provincie Overijssel.

Nieuws

Vanaf 10 mei laatste deel Deldenerstraat op de schop

Op 10 mei 2021 start aannemer Strukton met de laatste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). Met de herinrichting van de laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de riolering.

Energie opwekken op Westermaat Campus

Kunnen er lagere windmolens geplaatst worden op bedrijvenpark Westermaat Campus als alternatief voor grote windturbines? En hoeveel energie kan daar opgewekt worden door parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen en de daken te benutten als zonnedak? Coöperatie Westermaat Campus, onder leiding van ondernemer Harrie Evers, meldde zich met een aantal. De gemeente en provincie zijn aan het rekenen gegaan en duidelijk wordt dat een deel van de plannen haalbaar is.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei

We herdenken alle oorlogsslachtoffers en vieren de bevrijding.

Wifi-tellingen in Hengelo

Hieronder leest u over de Hengelose situatie.

3 Weekendafsluitingen A1 Rijssen – Azelo mei en juni

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. In mei en juni 2021 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op het traject Rijssen – knooppunt Azelo. De A1 is op dit weggedeelte 3 weekenden in één richting afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder en een extra reistijd die kan oplopen tot 40 minuten.

Afvalbalie vanaf maandag 3 mei weer open

Door de coronamaatregelen was de Afvalbalie afgelopen maanden niet te bezoeken. Nu de maatregelen versoepeld zijn, komt de Afvalbalie weer naar de Hengeloërs toe! De plekken waar de Afvalbalie afgelopen maanden niet kon staan, worden alsnog allemaal voor de zomer bezocht. De vernieuwde reeks begint op maandag 3 mei bij winkelcentrum Groot Driene aan de H.C. Pootstraat. Alle data en locaties zijn te vinden op twentemilieu.nl/afvalbalie. Bezoekers wordt gevraagd een mondkapje te dragen en afstand te houden.

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Praat mee over de gevolgen van klimaatverandering

Op dinsdag 11 mei én dinsdag 22 juni gaan Hengelose inwoners en de gemeente Hengelo met elkaar in gesprek over de gevolgen van het veranderende klimaat. Hevige regenbuien en extreme hitte komen steeds vaker voor. Wethouder Mariska ten Heuw: ‘Het aanpakken van de gevolgen hiervan vraagt om een aanpassing van onze omgeving. Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. Daarom nodigen wij alle Hengelose inwoners uit om met ons in gesprek te gaan’.

Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en RMC dat deze week is vastgesteld door de colleges van Borne en Hengelo. Door de pandemie zijn de leerplichtambtenaren op een andere wijze aan het werk geweest. Scholen konden bijvoorbeeld niet alle leerlingen goed bereiken. Leerplicht hielp daarbij.

Woonagenda 2021-2030 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 14 april 2021 de Woonagenda 2021-2030 vastgesteld. Met de Woonagenda 2021-2030 geeft de gemeente richting aan de nieuwbouwopgave voor de komende 10 jaar. De Woonagenda 2021-2030 moet worden gezien als een partiële herziening van de Woonvisie 2016-2026 op het onderdeel ‘Woningbouwprogrammering’, pagina 24 en verder.

Maatwerk voor verenigingen en stichtingen

De gemeente heeft nog ongeveer 125.000 euro beschikbaar voor Hengelose verenigingen en stichtingen die door corona in de financiële problemen zijn gekomen. Vorig jaar werd al 375.000 euro aan gemeentelijke steun gegeven. De gemeenteraad heeft in totaal 500.000 euro beschikbaar gesteld. De scouting Bataven Ludger en de Stichting Help Anderen zijn de eerste organisaties in 2021 die allebei ongeveer 5.200 euro uitgekeerd krijgen. Ook andere organisaties kunnen nog steeds een beroep doen op de gemeente.

Ontruiming school Hengelo

Een school in Hengelo aan de Luxemburgstraat is woensdagmiddag ontruimd vanwege een anonieme melding die uiterst serieus werd genomen.

Nachtelijk lawaai vanaf zondag in aantocht

De eerste eikenprocessierupsen kwamen op 1 april uit het ei. Daarna volgden enkele koude nachten. Té koud voor de rest van de eikenprocessierupsen om uit te komen én om de preventieve behandeling van de eikenprocessierups op te starten. De voorspellingen zijn nu gunstiger! Daarom start Gildebor vanaf zondagavond 18 april met het preventief behandelen van gemeentelijke zomereiken. Gildebor komt daarvoor de komende weken tussen 20.00 en 02.30 uur in heel Hengelo twee keer langs. Bij de behandeling worden er ‘s nachts aaltjes (hele kleine wormpjes) in de eiken gespoten. Waarom ’s nachts? Aaltjes leven normaal onder de grond en kunnen niet tegen UV-licht, ze doen hun werk dus het beste in het donker.

Hengelose basisschoolleerlingen nog beter bediend met kunst en cultuur

Leerlingen die aan de lippen hangen van een bekende schrijver, een project Afrikaanse dans en muziek, zelf onderzoeken hoe je met een zonnecel een kunstwerk kunt laten draaien. Projecten uit het programma CultuurwijsHengelo maken al jaren onderdeel uit van het onderwijs op de Hengelose basisscholen. Tot corona roet in het eten gooide. Als alternatief heeft de creatieve sector in Hengelo samen met de academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion een divers en kwalitatief goed online-aanbod met cultuuractiviteiten ontwikkeld. Hier kunnen Hengelose basisscholen vanaf nu op elk gewenst moment gebruik van maken!

Nieuwe toekomst voor Dikkerscomplex

In het hart van Hart van Zuid ligt het Dikkersterrein. Een gebied met een rijk verleden dat een nieuwe toekomst krijgt. De komende jaren worden er kleinschalige stedelijke studio’s/lofts, middelgrote appartementen, stadswoningen en ruime penthouses gebouwd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Het college van B en W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dat ligt nu gedurende zes weken ter inzage op onze website.

Coronasteun voor Hengelose sport

De coronamaatregelen hebben de Hengelose sport hard geraakt. Niet alleen de amateurclubs zien hun inkomsten deels verdwijnen, maar ook de FBK-Games hebben het zwaar. Editie 2020 kon niet doorgaan en editie 2021 alleen in aangepaste vorm. Daarom komt de gemeente met op maat gemaakte coronasteun.

Bijdrage gemeente voor renovatie velden

De gemeente Hengelo gaat investeren in de renovatie van natuurgrasvelden 5 en 6 op het gemeentelijke sportpark Veldwijk. FC Twente huurt hier zes voetbalvelden. FC Twente is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en wil twee velden renoveren die niet meer voldoen aan de eisen. De gemeente gaat hierin bijdragen om het sportpark alvast klaar te maken voor de voetbalacademie FC Twente/Heracles.

Wat betekent vrijheid voor jou?

Het is nu 76 jaar geleden dat Hengelo bevrijd werd. Jonge soldaten uit onder meer Engeland en Canada kwamen op 3 april 1945 via Driene en de Oldenzaalsestraat Hengelo binnen en verdreven zo de Duitse bezetter. Een bijzondere datum, waar we nog altijd bij stil staan. ‘Vrijheid moeten we vieren, juist met onze jonge inwoners!’, aldus burgemeester Sander Schelberg.

Basisschool IKC Esrein adopteert monument

Op donderdag 1 april vond de adoptie van het herdenkingsmonument bij het stadhuis plaats. Hiermee werd traditioneel de bevrijding van Hengelo herdacht. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus vond het plaats in aangepaste vorm zonder publiek.

Van Grijs naar Groen: Slangenbeek aan de beurt

Woont u in de wijk Slangenbeek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet? Deel deze locatie dan met uw buren en de gemeente Hengelo. Ook in 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om de wijk Slangenbeek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen van 1 tot en met 18 april. Aanmelden kan via www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Gemeenteraad akkoord met ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad de laatste klap gegeven op het concept ontwerp ‘De Torenkamer’. Nu de raad het definitieve JA heeft gegeven start het proces om het ontwerp verder technisch uit te werken zodat nog dit jaar de schop de grond in kan.

Positieve waardering binnenstad stijgt

De waardering voor de binnenstad stijgt voor het tweede jaar op rij. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het Hengelopanel in 2020. Net als in voorgaande jaren zijn er tien aspecten voorgelegd. Ten opzichte van een jaar eerder zijn zes van de tien aspecten fors hoger beoordeeld en geen enkele lager. Grootste stijger betreft ‘de binnenstad in het algemeen’. Waren in 2019 nog enkele waarderingen onvoldoende, in 2020 is de waardering op alle tien aspecten voldoende en daarmee positiever. Geconcludeerd kan worden dat de herinrichting daaraan een grote bijdrage levert. Bijna 90% van de respondenten vindt de nieuwe situatie als gevolg van de herinrichting sfeervoller.

Veel belangstelling voor voormalige bieb Vondelstraat

22 belangstellenden hebben een plan bedacht voor de voormalige bibliotheek aan de Vondelstraat. De gemeente Hengelo heeft dit bijzondere gebouw niet meer nodig als gemeentelijk archief en daarom staat het te koop. Een selectiecommissie heeft na een zorgvuldig proces uit alle ingediende plannen er 5 gekozen die het beste voldoen aan de vooraf gestelde criteria. Deze indieners krijgen tot en met 17 mei de tijd om de plannen verder uit te werken. Eind mei verwacht de gemeente dat het winnende plan bekend is.

Laatste deel Deldenerstraat, Marskant en Mitchamplein op de schop

In mei 2021 start alweer de laatste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat. Het gaat dan om het deel vanaf de kruising met de Tuindorpstraat tot aan de Langestraat, inclusief Mitchamplein en Marskant (tot Brugstraat). Met de herinrichting van de laatste fase verbeteren we de doorstroming, verkeersveiligheid, de groenstructuur én de rioleringsstructuur.

Voorbij corona: ROZ biedt hulp

Het college van B en W reserveert € 70.000,- om zelfstandige ondernemers te kunnen helpen bij het vormen van een toekomstperspectief voor de periode na de coronacrisis, waarbij ondernemers geen aanspraak meer kunnen maken op de steun- en herstelpakketten. ROZ neemt de uitvoering op zich.

Tegemoetkoming bij veel medisch afval

Hengeloërs met veel medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal, maken vaker gebruik van de ondergrondse container of laten vaker hun (zorg)container legen. Daarom vergoedt de gemeente een deel van de afvalkosten die zij maken. De vergoeding van dit jaar bedraagt maximaal 135,20 euro en kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd bij de gemeente Hengelo.

Hengelo op zwart tijdens Earth Hour

Op zaterdagavond 27 maart om 20.30 uur dooft Hengelo de lichten in de gemeente tijdens het wereldwijde Earth Hour. Dit jaar worden ongeveer 4.000 lichtpunten in Hengelo en Beckum een uur uitgezet. Het doel van dit jaarlijkse evenement is om mensen bewust te maken van hun energieverbruik en daardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen.

Gratis bespaarboxen thuisbezorgd

Eind maart wordt bij zo’n 800 huishoudens een bespaarbox aan huis bezorgd. In dit pakket zit een zevental producten die direct energie besparen, zoals een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket is voor woningeigenaren die een aantal maanden geleden aan het Hengelo Panel meededen. Zij vulden een vragenlijst over duurzaamheid in en konden daarnaast een gratis bespaarbox aanvragen.

Doorzichtige zakken voor verpakkingsafval te koop bij de supermarkten

Hieronder de adressen van de supermarkten waar de zakken te koop zijn.

Definitieve uitslagen verkiezingen

Bekijk hoe Hengelo heeft gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Voorlopige uitslagen verkiezingen Hengelo

Van 15 tot en met 17 maart waren de stembureaus in onze gemeente geopend. Vannacht werd de voorlopige uitslag bekend!

Gemeente Hengelo op plaats 20 van economische toplocaties in Nederland

De economische prestaties van alle 355 gemeenten worden op een aantal onderdelen met elkaar vergeleken. De economische kracht is bepaald aan de hand van drie belangrijke economische ‘blokken’.

Van zoekgebieden naar zoeklocaties

De afgelopen maanden hebben inwoners en ondernemers uit Hengelo, maar ook uit de buurgemeenten, hun mening gegeven over de Hengelose zoekgebieden om duurzame energie op te wekken. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn gaat nu aan de slag om de verschillende zoekgebieden te vergelijken. Het bureau start met een analyse van de zoekgebieden. Doel is om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich tot elkaar verhouden en welke kansen er liggen. Dit leidt tot een zogenoemde voorkeursvolgorde van zoeklocaties waar wind- en zonne-energie opgewekt kan worden.

GGD Twente opent vaccinatielocaties in Hengelo en Nijverdal

GGD Twente heeft zich voorbereid op haar taak om ruim 55.000 vaccinaties per week te kunnen zetten. Met de opening van de locaties in Hengelo en Nijverdal schaalt GGD Twente verder op en is de GGD klaar om grootschalig te vaccineren tegen het coronavirus. In Hengelo is gekozen voor het Hazemeijercomplex aan de Tuindorpstraat 61. In Nijverdal komt er een vaccinatielocatie bij Hof van Nijverdal aan de Van den Bergsweg 3.

Update opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur zijn alle 40 stembureaus open. Gaat u naar het stemlokaal? Doe dan eerst de gezondheidscheck. En vergeet niet uw stempas, ID-bewijs en mondkapje!

Gildebor en gemeente Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

In actie tijdens Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 20 maart 2021 slaan we in Nederland de handen ineen tijdens de Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land mensen de straat op om zwerfafval op te ruimen in de eigen wijk of buurt. Ook Hengelo doet mee! Vanwege corona is de actie veel individueler dan we willen. Maar meedoen blijft gelukkig heel eenvoudig. Een paar stevige schoenen, handschoenen en een afvalzakje. Zo maakt u van uw ommetje een opschoon-ommetje én draagt u een steentje bij aan een schone wijk. Als iedereen een uurtje zijn handen uit de mouwen steekt, is de buurt al snel een stuk schoner!

Opgeven voor takkenronde weer mogelijk

Het voorjaar komt er weer aan en veel mensen gaan de komende tijd aan de slag in hun tuin. Daarom is het weer mogelijk dat Twente Milieu snoeihout aan huis komt ophalen, de zogenoemde takkenronde. Aanmelden daarvoor kan vanaf 8 maart tot 19 maart.

Gratis livestream voor Hengelose jongeren

Corona zet het leven van ons allen op de kop. Ook het leven van de jongeren is even ‘on hold’ gezet. Vanzelfsprekende onderdelen zoals naar school gaan, het zien en spreken van vrienden en het sporten gaan niet door. Vanuit deze groep komen zorgelijke berichten binnen waarbij eenzaamheid overheerst.

Praat mee over zonne-energie langs A35 en deel A1

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de A35 en een deel van de A1 een duurzaamheidsroute maken? Zes gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) onderzoeken samen met Rijkswaterstaat, Enexis, Waterschap Vechtstromen, RES Twente en provincie Overijssel of het mogelijk is om duurzame energie op te wekken langs de A35.

TONK voor bijdrage woonlasten voor huishoudens in financieel zwaar weer als gevolg van Corona

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Dit geldt ook voor huishoudens die te maken hebben met een onvoorziene inkomensterugval. Hierdoor ontstaan problemen met de betaling van de woonlasten. Op grond van de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten kunnen werknemers, ondernemers én werkzoekenden een bijdrage in de woonlasten aanvragen.

Situatie Zuidelijke Havenweg - belangrijke informatie

Belangrijke informatie over de situatie aan de Zuidelijke Havenweg.

Het 25 meter buitenbad van het Twentebad geopend voor banenzwemmen

Door het coronavirus is het Twentebad alweer een tijdje gesloten. Maar daar komt vanaf vandaag (2 maart) verandering in.

Hengelo tekent Schone Lucht Akkoord

De gemeente Hengelo gaat deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord. Het Schone Lucht Akkoord is een bestuursakkoord waarin het Rijk en alle deelnemende partijen aangeven dat ze een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland willen. Dat is belangrijk voor de gezondheid van alle Nederlanders.

De WOZ-waarde uitgelegd

De aanslag gemeentelijke belastingen is verstuurd naar je Berichtenbox op MijnOverheid. Niet aangesloten bij MijnOverheid? Dan valt de aanslag binnenkort op de deurmat.

Twente Milieu controleert verpakkingencontainers op vervuiling

Volgende week gaat Twente Milieu de verpakkingencontainers van inwoners van Hengelo controleren op vervuiling. Twente Milieu en de gemeente Hengelo starten met deze actie om de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal te controleren. Zit er afval in de container dat er niet hoort? Dan wordt de container niet geleegd.

Energie besparen

Energie besparen, in Hengelo doen ze het! Identi Holding laat zien wat zij hebben gedaan om kosten te besparen.

Bouw van betaalbare woningen in Hart van Zuid versneld

De gemeente Hengelo krijgt naar verwachting 4,2 miljoen euro van het rijk voor de versnelde bouw van ruim 700 woningen in Hart van Zuid. In Hengelo is er net als in de rest van Nederland een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Hart van Zuid biedt volop kansen voor deze doelgroep. Wethouder Mariska ten Heuw is ontzettend blij met de toekenning van de subsidie. ‘Samen met marktpartijen werken we al geruime tijd aan dit unieke stadsdeel. Deze impuls helpt ons echt om sneller te kunnen starten met de bouw van betaalbare woningen’. Hengelo is één van de 30 landelijke projecten die een rijksbijdrage ontvangen.

Aanslagen gemeentelijke belastingen worden verstuurd

Vanaf deze week verstuurt GBTwente de aanslagen gemeentelijke belastingen. U vindt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus.

Start omgevingsvisie Binnenstad/Hart van Zuid

De gemeenteraad van Hengelo heeft het plan van aanpak voor het proces van de omgevingsvisie voor de Binnenstad en Hart van Zuid vastgesteld. Volgende stap is het op- en vaststellen van het kader.

Gedupeerd als gevolg van de Kindertoeslagenaffaire?

We ontvangen signalen dat Hengelose ouders die gedupeerd zijn als gevolg van de Kindertoeslagenaffaire zich afvragen waarom de gemeente Hengelo nog geen contact met ze heeft opgenomen.

Meer vuurwerkschade in Hengelo, ondanks vuurwerkverbod

De afgelopen jaarwisseling zag er anders uit dan normaal. Naast de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, gold er een landelijk vuurwerkverbod. De schade aan gemeentelijke gebouwen, gemeentelijke prullenbakken en verkeersborden is opgelopen tot ruim €11.000,-. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de vorige jaarwisseling.

Laden - lossen in venstertijd vanaf 10 februari

Met ingang van 10 februari gelden voor laden en lossen weer de oude venstertijden. Dat betekent dat het centrum alleen tussen 7.00 en 12.00 uur voor laden en lossen is opengesteld.

Trainingsaccommodatie eerste selectie FC Twente naar Sportcampus Diekman

Vorig jaar is de jeugd van FC Twente en Heracles Almelo ondergebracht in één opleidingsinstituut: de FC Twente/Heracles Academie. Gemeente Hengelo en de voetbalacademie willen met het tekenen van een intentieovereenkomst het gehele opleidingsinstituut op Sportpark Veldwijk in Hengelo huisvesten.

College van B en W enthousiast over ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft het college van B en W een klap op het concept ontwerp gegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor dit concept ontwerp vast te stellen en de uitvoering voor te bereiden.

Precariobelasting over 2020 geschrapt

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Zo ook voor de horeca. In het voorjaar van 2020 was al besloten om geen precariobelasting te heffen over de maanden dat de horeca het terras niet kon gebruiken. Tijdens de zomermaanden waren de terrassen wel open. Het college stelt nu aan de raad voor om over geheel 2020 geen precario te heffen. Eind 2020 was ook al besloten om in 2021 geen bijdragen voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) te innen.

Eigen verklaring avondklok

Geprinte versie op te halen in het stadhuis

Help vogels de winter door

Het is winter en voor vogels is dit de meest barre tijd van het jaar. De koude nachten zijn lang en de dagen om voedsel te zoeken zijn maar kort. En er zijn nauwelijks nog insecten te vinden om te kunnen eten. Veel mensen vinden het leuk om vogels in de tuin te hebben. Ze zijn beweeglijk, zingen en kwetteren en komen graag voer halen. Help je mee om de vogels deze winter door te helpen?

Start laatste fase Deurningerstraat

In 2016 en 2017 werd het eerste deel van de Deurningerstraat al heringericht. Op 22 februari start aannemer Heijmans ook met de wegwerkzaamheden op het gedeelte vanaf de rotonde met de Sloetsweg tot aan de aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingen ingesteld. De aannemer verwacht oktober 2021 klaar te zijn.

Plannen gezocht voor voormalige bibliotheek Vondelstraat

Nu de gemeente Hengelo de voormalige Stork bibliotheek aan de Vondelstraat niet meer nodig heeft als gemeentelijk archief, gaat het gebouw in de verkoop. Daarbij kunnen belangstellenden een plan indienen voor het gebouw. Uit alle belangstellenden kiest een selectiecommissie de vijf beste plannen. Het plan weegt daarbij zwaarder dan de verkoopprijs. Wethouder Gerard Gerrits: ‘De oude bibliotheek van Stork heeft een speciale betekenis voor Hengelo. Nu we het pand zelf niet meer nodig hebben als gemeente, zoeken we een partij die met hart voor het verleden een toekomst wil geven aan dit bijzondere pand.’

Bevolkingscijfers gemeente Hengelo per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 telt de gemeente Hengelo 81.078 inwoners. Dit is een afname van 77 inwoners vergeleken met het jaar daarvoor.

Nieuw kunstwerk in verbouwde raadzaal

Het was het laatste onderdeel van de grote verbouwing van het stadhuis: de raadzaal.

Informatie over het Coronavaccin

Uit verschillende signalen blijkt dat er flyers worden verspreid in Hengelo en omstreken met desinformatie over het Coronavaccin. Hierbij kregen diverse huishoudens een flyer in de brievenbus met onjuiste informatie over het vaccin. De juiste informatie is belangrijk.

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Schelberg

Daarom blikt burgemeester Sander Schelberg met deze videoboodschap terug op het afgelopen jaar.

Eerder hulp bij beginnende schulden

In maart 2020 werd in Hengelo gestart met de werkwijze ‘Vroeg Eropaf’. Het doel: in een zo vroeg mogelijk stadium in contact komen met inwoners met beginnende schulden. Bij betalingsachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering bieden we als gemeente Hengelo hulp. ‘Hoe eerder onze inwoners ondersteuning krijgen bij hun financiële administratie, hoe beter’, aldus wethouder Mariska ten Heuw. De ervaringen van het afgelopen jaar zijn positief. Daarom gaat team Budget Alert, die dit vanuit de gemeente oppakt, in 2021 door met deze aanpak want dan is het ook wettelijk verplicht.

Kabinet breidt steunpakket uit vanwege verzwaarde lockdown

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zit Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet voegt hier vandaag een aantal gerichte tegemoetkomingen aan toe. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad.

Hoe wekken de buren energie op?

Zowel de gemeente Borne als de gemeenten in Noordoost Twente zijn bezig om te berekenen en bekijken hoe en waar ze in de toekomst duurzame energie op kunnen wekken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de inwoners van buurgemeenten. Daarom mag ook u reageren.

Veel verenigingen en stichtingen maken gebruik van herstelfonds Wederopbloei

Vorige week hebben veel verenigingen gehoord dat hun aanvraag voor ‘Wederopbloei’ is gehonoreerd. Dat betekent dat ze in totaal ongeveer 375.000 euro aan gemeentelijke steun krijgen, omdat ze door Corona nu veel minder inkomsten hebben. Hengelose verenigingen en stichtingen, die financiële problemen hebben door de coronacrisis, konden vanaf half oktober subsidie aanvragen. Hiervoor is het herstelfonds Duurzame Wederopbloei Hengelo opgezet. De gemeenteraad heeft hiervoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Deldenerstraat 18 december weer open

Op 18 mei 2020 startte aannemer NTP met de complete herinrichting van de Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat. Zeven maanden later, op vrijdag 18 december, is de weg weer open. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar. De laatste deklaag, een speciale geluidsreducerende laag asfalt, wordt waarschijnlijk in april 2021 aangebracht.

Verlichte Lambertusbasiliek siert de stad vanaf 17 december

Eind november kwamen ze al voorbij, foto’s van een prachtig verlichte Lambertusbasiliek. Afgelopen week ging het licht even uit. Maar vanaf donderdag 17 december trekt de basiliek elke avond zijn nieuwe, schitterend verlichte jas aan. ‘Het verlichten van gebouwen en de openbare ruimte brengt ’s avonds en ’s nachts sfeer en gemoedelijkheid. Dat willen we terugbrengen in de binnenstad’, aldus wethouder Gerard Gerrits.

Lockdown nodig om snel oplopend aantal besmettingen tegen te gaan

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Concept ontwerp marktplein staat online

De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld. Wim Voogt, de architect van OKRA landschapsarchitecten, is aan de slag gegaan met alle voorstellen uit de droom- en maakfase. Deze informatie heeft hij vertaald naar vier scenario’s voor het marktplein. Meer dan 1000 beargumenteerde reacties kwamen hier vervolgens op binnen. Op basis van al deze onderbouwde reacties heeft OKRA een concept ontwerp gemaakt waarin van alle scenario’s wel iets terug komt. Vanaf 5 december wordt dit concept ontwerp gepresenteerd en iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 12 december te reageren op het concept ontwerp.

Eerste project van Grijs naar Groen in uitvoering

Aan het begin van 2020 zag het project ‘van Grijs naar Groen’ het licht. Met dit project wil de gemeente Hengelo in vier jaar alle wijken in Hengelo groener maken. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Er werd gestart in de wijk Woolde. Bijzondere aan dit project: de ideeën komen uit de wijk zelf.

‘50 jaar schoon water’ voor Twentse gemeenten

Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar de rioolwaterzuivering van waterschap Vechtstromen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht. Vandaag de dag is dat heel vanzelfsprekend. 50 Jaar geleden waren er nog geen afspraken over het lozen van afvalwater. Bijna al het vieze water van huishoudens en bedrijven kwam rechtstreeks in de natuur.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Hengelo wil fors meer nieuwe woningen in periode 2021-2030

De vraag naar woningen is op dit moment veel groter dan het aanbod.

Nieuwsflits Duurzaamheid

Vol duurzame inspiratie, laatste regelgeving en (subsidie)mogelijkheden om te verduurzamen

Communicatiecampagne tegen vervuiling verpakkingsafval

Twente Milieu en de gemeente Hengelo zijn deze week gestart met een communicatiecampagne om Hengeloërs erop te wijzen wat er in de oranje verpakkingencontainer hoort en wat niet.

Het warmtenet in Hengelo is uitgeroepen tot het meest innovatieve Warmtenet van 2020

Warmtebedrijf Hengelo, een samenwerking tussen Ennatuurlijk en de gemeente Hengelo, heeft samen met Warmtenetwerk Hengelo, een samenwerking tussen Firan en de gemeente Hengelo, de prijs voor het Meest Innovatieve Warmtenet van 2020 gewonnen. De award is uitgereikt door Greenvis tijdens het (online) Nationaal Warmte Congres op 26 november 2020.

Weerman Dennis Wilt maakt winnaar fotowedstrijd extreem weer in Twente bekend

Houden zo! Dat is de kern van de campagne die vanaf 7 oktober van start is gegaan in Twente. Daarmee vragen de Twentse gemeenten de aandacht van haar inwoners voor de effecten van klimaatverandering om het bewustzijn te vergroten. De aftrap van de campagne ging samen met de start van een fotowedstrijd. Uit de vele mooie inzendingen heeft Dennis Wilt, weerman bij SBS6 en weer.nl (TALPA), de drie beste inzendingen gekozen.

Elektrisch rijden, genoeg redenen om het te overwegen

Elektrisch vervoer is volop in ontwikkeling. E-bikes en elektrische scooters veroveren de stad. Er komen steeds meer elektrische auto’s en het aantal laadpalen neemt snel toe. Elektrisch rijden past ook bij een groen imago. Ondernemers die elektrisch rijden, profiteren van financiële voordelen.

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Hengeloërs aan de slag met energiebesparing in huis

Energie die je niet gebruikt is de meest duurzame energie. Sinds begin oktober hebben al meer dan 400 huishoudens in Hengelo gebruik gemaakt van de actie Poen voor Groen.

Gemeente Hengelo biedt ondersteuning aan gedupeerde ouders

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst raakt veel ouders flink. Ook in Hengelo, zo blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. ‘We weten dat 41 Hengelose gezinnen de dupe zijn van de aanpak van vermeende fraude met de kinderopvangtoeslag’, aldus wethouder Mariska ten Heuw. ‘We weten alleen niet wélke gezinnen dat zijn en hoe het nu met ze gaat’. Gedupeerde ouders kunnen zich melden bij de gemeente, als ze problemen (hebben) ervaren door deze affaire. ‘We willen deze gezinnen graag helpen om hun leven en financiën weer op de rit te krijgen’, aldus Ten Heuw.

Volvo Harrie Arendsen Hengelo pakt het groen aan

Volvo Harrie Arendsen heeft als missie om met elkaar vanuit passie en respect voor mens, milieu en profit   de klanten en medewerkers verder te helpen. ‘Dat zit al generaties in het bloed van ons (familie)bedrijf.’

Twee “R” Recycling Groep uit Hengelo gelooft in de circulaire economie

Puinrecyclingbedrijf Twee “R” Recycling Groep aan de Welbergweg in Hengelo is een recyclingbedrijf pur sang. Dat wil zeggen, het bedrijf doet niets anders dan het innemen van de steenachtige fracties uit bouw- en sloopafval. En dit doen ze al heel lang. Sterker: het is één van de oudste bedrijven in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de recycling van steenachtige materialen. Al sinds 6 november 1980 spant de onderneming zich in om beton, metselwerk en asfalt wat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en zelfs woningbouw.

De Omgevingsdienst Twente werkt aan een duurzame leefomgeving

De Omgevingsdienst Twente werkt samen met gemeenten in Twente aan het stimuleren van energiebesparing en verduurzaming. Hierbij richt de omgevingsdienst zich met name op bedrijven. In dit nieuwsbericht leest u meer over wat de Omgevingsdienst Twente op het gebied van energie en verduurzaming doet.

De duurzame toepassingen van Sensata Technologies Holland B.V.

Sensata Technologies Holland B.V. is nu al bijna vier jaar te vinden in het gebouw aan de Jan Tinbergenstraat te Hengelo op bedrijventerrein Oosterveld. In opdracht van Sensata Technologies Holland B.V., het voormalige Texas Instruments, ontwikkelde Schröder Vastgoed een nieuw kantoor in Hengelo. Het gebouw telt vijf bouwlagen met circa 9.000 vierkante meter kantoren en laboratoria en een parkeergarage. Bij de bouw stonden flexibiliteit, duurzaamheid en CO2-reductie centraal.

DSTRCT/74 bewijst dat duurzaamheid loont

Veel mensen kennen het pand aan de Wegtersweg als het ‘Essent-gebouw’. Het gebouw stond ruim 10 jaar leeg, maar is nu volledig verhuurd. Inmiddels zit het pand in de laatste fase van de revitalisatie en is het klaar voor een duurzame toekomst. Edwin Asveld, eigenaar van logistiek dienstverlener TransHeroes en eigenaar van het pand zegt hierover: ‘Het pand was voor ons eigen bedrijf veel te groot, maar de locatie was perfect. Er zit ontzettend veel potentie in en heeft veel parkeerplaatsen. We hebben het aangedurfd om het pand volledig onder handen te nemen. Het is nu omgedoopt naar DSTRCT/74, naar het kengetal van Hengelo.’

De Energiefabriek: een duurzaam en innovatief hoogstandje in Hengelo

Afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld de douche, wc, spoelbak of dat is gebruikt tijdens een productieproces door bedrijven, komt uiteindelijk via de riolering van gemeenten terecht bij één van de 23 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) van waterschap Vechtstromen. Op de rwzi’s wordt het water zo goed als mogelijk schoon gemaakt en teruggeven aan de beken, rivieren en dus de natuur. Het zuiveren van afvalwater levert een restproduct op: slib. Waterschap Vechtstromen maakt er duurzame energie van met de Energiefabriek aan de Wegtersweg in Hengelo.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Einde renovatie Twentebad in zicht

Het Twentebad is bijna weer klaar voor de toekomst.

Onze ondernemers in het zonnetje

Dag van de ondernemer 2020

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Binnenstadsondernemers Hengelo kiezen vol overtuiging voor verlenging BIZ

De ondernemers in de binnenstad blijven intensief samenwerken in de BIZ binnenstad. Ondernemers spraken zich in de draagvlakmeting uit vóór een verlenging van de samenwerking. 83% van de ondernemers die een stem heeft uitgebracht, was voor het voortzetten van de BIZ. In totaal stemde een kleine 60% van de ondernemers. Daarmee is de minimale opkomst van 50% gehaald en is de draagvlakmeting geldig.

Werkt u mee aan een sterkere arbeidsmarkt in Twente?

In deze editie onder andere: Werkplein TV, Financiële regelingen voor werkgevers en de laatste arbeidsmarktcijfers van Twente

College stelt voor: afvaltarieven omhoog

De kosten voor afvalverwerking zijn afgelopen jaar sterk gestegen. Vooral omdat het verpakkingsafval vervuild is, bijvoorbeeld met ‘gewoon’ restafval. Normaal gesproken levert de afvalstroom verpakkingen de gemeente geld op. Maar door de vervuiling moet de gemeente juist betalen om de plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) te laten verwerken. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om de afvalstoffenheffing met gemiddeld € 26 per huishouden te verhogen. Afgelopen zomer was in de kadernota al een tariefsverhoging van gemiddeld € 15 per huishouden aangekondigd. Daar komt dus nu een extra verhoging van € 11 bij. De gemeenteraad praat op 16 december over dit voorstel en neemt een definitief besluit.

Veiligheidsbeleid 2021-2024

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloers niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

Eerste Ontwerp Saneringsplan rijkswegen Gelderland en Overijssel gepubliceerd

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Het eerste van de drie plannen voor deze regio, voor circa 150 van deze woningen, is nu ter inzage gelegd. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

11 Twentse creatieve broedplaatsen kunnen van start

Ze komen uit Almelo, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden.

GBTwente vraagt om de kenmerken van uw woning te controleren

Ieder jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning opnieuw bepaald. Deze waarde wordt gebruikt bij het bepalen van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Om ervoor te zorgen dat u een eerlijke aanslag ontvangt, is het belangrijk dat de WOZ-waarde van uw woning juist is. Doordat u zelf de kenmerken van uw woning controleert, kunnen wij de juiste WOZ-waarde van uw woning bepalen.

Actualisatie kunst- en cultuurnota

De gemeente Hengelo heeft voor de periode 2021-2024 een nieuw kunst- en cultuurbeleid ontwikkeld. Dit beleid is tot stand gekomen met betrokkenheid en inbreng van inwoners, culturele instellingen en de gemeenteraad.

BSO+: Extra aandacht en zorg voor Hengelose kinderen

Buitenschoolse opvang, speciaal voor Hengelose kinderen van 4 t/m 13 jaar die wat meer structuur of begeleiding nodig hebben. Denk aan bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD of een ontwikkelingsachterstand. Voor die kinderen start gemeente Hengelo samen met kinderopvangorganisaties Parbédie en Smallsteps de BSO+.

Stand van zaken Woningbouw op TVO-veld in Beckum

‘Regelmatig spreek ik mensen uit en over Beckum, die benieuwd zijn naar de stand van zaken rondom de woningbouw op sportveld 3 van TVO’, aldus wethouder Claudio Bruggink (wethouder Sport). ‘Daarbij gaan de vragen ook over andere locaties, zoals de Wolfkaterweg. Afgelopen weken heb ik samen met collega-wethouder Mariska ten Heuw gesproken met leden van de Stuurgroep (Dorpsplan Beckum Oele), de Dorpsraad en leden van de stichting Samen bouwen aan Beckum i.o.. Uit deze gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat zij nog steeds unaniem achter de locatie TVO staan en ze hebben bevestigd dat er nog steeds veel draagvlak is onder Beckumers voor deze locatie’, aldus de wethouder. ‘Dat geeft ons als college het vertrouwen en de legitimiteit om de komende tijd volledig in te zetten op woningbouw op de locatie TVO’.

Herdenken aan de Oldenzaalsestraat

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over de begraafplaats.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld

Een mijlpaal in het proces! De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. Het buitengebied blijft zich ontwikkelen, en de stad ernaast ook. Daarom hebben we in samenwerking met het gebied een visie opgesteld. Samen met de inwoners, ondernemers en partners en buurgemeenten van het buitengebied hebben we nagedacht over de toekomst van het buitengebied, waar willen we staan over 20 jaar. Waar zien we kansen, en waar zien we bedreigingen?

Raad vergadert weer digitaal

Deze week weer twee vergaderingen van de Hengelose gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn live te volgen via YouTube. Op maandagavond 19 oktober een Politieke markt. Op woensdagavond 21 oktober de Gemeenteraadsvergadering.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu