maandag 26 april 2021

Negen Koninklijke onderscheidingen

Lintjesregen in Hengelo

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.


De heer Hennie de Goei

Hennie de Goei (82) was in zijn werkzame leven politieambtenaar in de rangen van agent tot en met hoofdinspecteur in Hengelo. Hij was een harde werker en zette altijd een stapje extra. Hij had zitting in diverse (gemeentelijke) commissies in relatie tot zijn functies bij de politie.

Op 1 mei 1968 is De Goei lid geworden van het Enschede’s Politie Mannenkoor, later het Politiekoor Twente. Sinds die tijd zingt hij zijn baspartij op de eerste rij van het koor. Hij maakte 31 jaar deel uit van het bestuur van het koor, waarvan zeer vele jaren als tweede voorzitter. Daarnaast was hij ook aanwezig als er geklust moest worden aan of rondom het repetitielokaal. Hij werd bij zijn 50-jarig lidmaatschap Erelid van het Politiekoor vanwege zijn vele verdiensten.

Bij de vereniging Seniorenpolitie Twente, met een ledenaantal tussen de 200 en 300, is De Goei na zijn 60ste bestuurslid geworden. Hij is al meer dan 20 jaar een stabiele factor in het bestuur.

In 1985 werd De Goei lid van Judovereniging Chikara in Deurningen. Van 1989 tot 2016 was hij voorzitter van de Judovereniging. Als judoka behaalde hij de zwarte band en kwam daarmee in het dan-systeem. In 1988 haalde hij zijn eerste ‘dan’ en uiteindelijk promoveerde hij in 2009 naar de zesde dan. In 2016 volgde er promotie naar de zevende dan in verband met zijn verdiensten voor de Judobond I.B.F. (Internationale Budo Federatie). De Goei maakte tien jaar deel uit van de Nederlandse dan-graden commissie als voorzitter en als examinator op de dan-graad examens die landelijk worden afgenomen. Nog steeds is De Goei regelmatig aanwezig bij de judovereniging en doet hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog steeds mee. Zijn enthousiasme voor judo is enorm, wat hij dan ook overbrengt op de leden. De Goei is ook contactpersoon en hoofdcoördinator voor de jaarlijkse Weerselose Markt.

Hij wordt omschreven als een hardwerkende integere persoon die zich belangeloos inzet om andere mensen in de verenigingen en daarbuiten te helpen. Ook nu hij de laatste jaren veel tijd nodig heeft als mantelzorger van zijn echtgenote, blijft hij zijn bestuurstaken bekwaam en integer voortzetten.


Mevrouw Simone Yallop

Simone Yallop (65), geboren in Norwich in Groot-Brittannië, zet zich al jarenlang in voor de Anglicaanse kerk St. Mary’s in Markelo. Vanaf 1995 als secretaris van de Church Council (kerkenraad). Die functie bekleedt zij nog steeds intensief, plichtsgetrouw en op voortreffelijke wijze. Ze is de steunpilaar van de kerkgemeente op het gebied van het beheer van de archieven, het organiseren van kerkenraadsvergaderingen, cursussen en het verspreiden van het nieuws in de gemeente. Daarnaast heeft Yallop de afgelopen vijf jaar, naast een fulltimebaan, de tijd gevonden om een theologiestudie in Engeland succesvol af te ronden. Hierdoor is ze sinds oktober 2019 bevoegd om als lekenpredikant in de dienst voor te gaan. Yallop is tevens al vele jaren bij zwemvereniging WS Twente betrokken als official bij zwemwedstrijden. Eerst in de rol van tijdwaarnemer, daarna als jurylid bij wedstrijden op regionaal en nationaal niveau.


De heer Theo Wijlens

Theo Wijlens (71), opgegroeid in Oele, is vanaf zijn 18de nauw betrokken bij voetbalvereniging TVO in Beckum. Hij was vijftien jaar jeugdleider, gaf 32 jaar training aan de F-pupillen en tot het afgelopen seizoen was hij leider van TVO5. Op 23-jarige leeftijd is hij secretaris geworden van het jeugdbestuur. Deze taak heeft hij 25 jaar lang vervuld. Op initiatief van Wijlens zijn er veel acties opgezet om inkomen voor de vereniging te genereren, zoals de oliebollenactie, verlotingen tijdens wedstrijden, glazenverkoop, biljartcompetities en het ophalen van oud papier. Het jeugdkamp van TVO heeft 30 jaar lang kunnen rekenen op zijn inzet. Actief en consequent, daar staat hij om bekend. Hij organiseerde regelmatig een dropping, sportdag of speurtocht en het mixtoernooi voor senioren, samen met andere enthousiaste vrijwilligers. Wijlens is gepensioneerde timmerman en heeft vele keren geholpen bij de verbouwing van de kleedkamers. Hij neemt vaak een bardienst voor zijn rekening en als er in de winter gekaart wordt in de kantine, legt hij alle materialen klaar voor de 40 kaartliefhebbers en kaart zelf ook mee. Ook het besproeien van de sportvelden in de zomer neemt hij voor zijn rekening. Verder is hij al ruim 10 jaar coördinator Pinksterfeesten en regelt hij het barpersoneel voor de volksfeesten van Beckum. 

Wijlens was van 2000 tot 2016 enkele jaren voorzitter van de FNV, afdeling Pyramide.  

Bij Basisschool KBS de Vonder in Borne is hij geregeld aanwezig om klussen te doen en de leerkrachten en kinderen te helpen bij de creatieve lessen, zoals het maken van vogelhuisjes en palmpasenstokken. Wijlens is ook betrokken bij de groentetuin van de school en iedere  woensdagmiddag is hij aanwezig bij het Inloophuis. Hier staat hij klaar met een kop koffie of thee voor mensen die behoefte hebben aan aanspraak of opvang. Tot slot is Wijlens vanaf 2011 één dag in de week aanwezig in de Museumfabriek in Enschede om te helpen met het opbouwen van tentoonstellingen en andere klussen. 


Mevrouw Marianne Bernelot Moens-Nijstad

Vanaf 1993 heeft Marianne Bernelot Moens-Nijstad (66) zich op verschillende gebieden ingezet voor de samenleving. Zij was tien jaar bestuurslid bij de Hengelose Schoolvereniging en ondersteunde de directie en de leerkrachten waar nodig. Van 1999 tot 2007 was zij zeer actief in de barcommissie en andere activiteiten voor de Hockey Club Twente. Ze was verantwoordelijk voor de barcommissie en haalde het diploma Sociale Hygiëne.

Van 2005 tot 2011 organiseerde zij culturele avonden, dagtochten en meerdaagse reizen voor Rijksmuseum Twenthe. Tijdens de excursies was zij zeer behulpzaam en aandachtig om alle gasten (soms wel 100) naar de zin te maken. 

Bernelot Moens-Nijstad is vanaf 2005 mantelzorger voor een nu 95-jarige inwoonster van Hengelo. Zij geeft haar hulp, zorg, genegenheid en gezelligheid waardoor deze mevrouw nog zelfstandig kan blijven wonen.

Sinds 2008 ondersteunt Bernelot Moens-Nijstad een gezin via de Stichting Informele Zorg en is zij betrokken bij een alleenstaande minderjarige asielzoeker, die zij heeft geholpen om een bestaan op te bouwen in Nederland.

Sinds veertien jaar is Bernelot Moens secretaris van de Alliance Française Twente, een van de 34 Alliances Françaises in Nederland. Het doel is het in stand houden en bevorderen van de Franse taal en cultuur door middel van onder meer taalcursussen, culturele avonden en zo nu en dan een reis naar steden in Frankrijk. Als secretaris is zij de spil in de organisatie en loopt alle communicatie met de leden en het bestuur via haar. Door haar sociale bewogenheid en verbindende persoonlijkheid vormt de groep Alliance-leden in Twente een hechte groep.

Bernelot Moens-Nijstad verzorgt al tien jaar de ‘Lezingen de KaP’, een cyclus van vier lezingen per jaar. Het is haar ambitie om te zorgen voor boeiende sprekers. Zij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze lezingen en aan het cultureel-maatschappelijk leven in Hengelo.

Tot slot is Bernelot Moens-Nijstad nauw betrokken bij de Synagoge Lochem. Haar vader was tot de tweede wereldoorlog uitbrak voorzitter van de synagoge. In de jaren 70 is o.a. door een financiële bijdrage van de heer Nijstad voorkomen dat de verwaarloosde synagoge zou worden afgebroken. Bernelot Moens-Nijstad is vanaf toen zeer betrokken bij de gerestaureerde voormalige synagoge en heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Stichting Synagoge Lochem mede vorm kreeg.


De heer Hans Bouwhuis

In 1999 begon Hans Bouwhuis (71) zijn vrijwilligerswerk bij SPD-vakantieorganisatie, later Stichting MeeReizen, gevestigd in Borne. MeeReizen organiseert vakanties voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Bouwhuis is vanaf 2009 hoofdbegeleider en is zowel verantwoordelijk voor de organisatie van de reizen als voor het wel en wee van de vakantiegangers. Hij geeft daarnaast leiding aan de begeleidende vrijwilligers. Bouwhuis is het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, de vakantiemarkt in november en de presentatie van de reis aan de vakantiegangers en hun ouders. Achteraf vindt er een reünie plaats. 

Daarnaast is Bouwhuis vanaf 2004 decorbouwer bij de Hengelose Revue. Hij maakt, schildert en onderhoudt de decorstukken. De uitleen/verhuur van de decorstukken aan scholen en verzorgingshuizen valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. Bouwhuis is ook zeer betrokken bij alles rondom de revue, van het opknappen van het gebouw tot het maken en ophangen van de pamfletten. Verder organiseert hij middagen voor ouderenverenigingen en het vrijwilligersweekend voor de Hengelose Revue naar Duitsland. 


De heer Gerard van Noort

Gerard van Noort (74) is opgegroeid als zoon van een dominee en was al vroeg geïnteresseerd in zendingswerk. Als afgestudeerd arts is hij met zijn echtgenoot Anneke in 1973 naar Kameroen gegaan. Hij werd daar Médicin-chef van een medisch centrum en werkte er tot 1981.

In 1997 was Van Noort initiatiefnemer en werd hij secretaris van Stichting Manengouba. De Stichting heeft als doel steun te geven aan ontwikkelingswerk in Kameroen via tal van projecten, zoals diaconale steun van oud-Kameroengangers aan hun relaties voor medische zorg en onderwijs, onderling contact tussen oud-Kameroengangers.

Bovenop zijn werk voor de stichting heeft Van Noort vele grote projecten bij de uitvoering in Kameroen begeleid, voor fondsen gezorgd en de verantwoording geregeld. De grootste waren: het realiseren van een centrum voor gehandicaptenzorg inclusief een daaraan gekoppeld landbouwproject; een zonnecellenproject waarbij mensen leerden ze zelf te plaatsen; ICT geleverd aan de ziekenhuizen en scholen van de Église Évangélique du Cameroun; 4 km waterleiding aangelegd in dorp Echoc in 2007; realisatie Calabash-cisterne in Kameroen in 2019. Zeker 7000 inwoners van het dorp Ndounge zijn direct gesteund door zijn inzet voor een asfaltweg van 7 km in 1997 en 5000 inwoners van Echoc profiteren van de aangelegde waterleiding, waardoor tyfus daar is uitgebannen. Van Noort is daarvoor ter plekke onderscheiden als een ‘grand notable’. Het gehandicaptencentrum AHP2V, waar hij veel voor gedaan heeft en op 3 mei 2019 officieel geopend is, huisvest ca. 25 mensen. 

Van Noort heeft vier jaren als gastdocent Pathologie colleges verzorgd voor studenten geneeskunde aan de universiteit van Yaoundé in Kameroen. Daarnaast heeft hij er ook nog voor gezorgd dat in 2003 laboratoriumapparatuur vanuit Nederland naar Kameroen is verscheept.   

De Stichting Manengouba bestaat nu 24 jaar en houdt op te bestaan. De oud-Kameroengangers zijn inmiddels op leeftijd gekomen en de jongere generatie wil de netwerkfuncties in Nederland nog wel op een andere manier doorzetten, maar animo voor de projecten bij hen is gering. De Stichting heeft zijn werk gedaan en door de grote inzet van Van Noort zal het Duitse Evangelische kerkgenootschap enkele grote projecten, zoals gehandicaptencentrum in Baham, structureel blijven steunen. De continuïteit is daardoor ook verzekerd.

Door een samenwerkingsverband tussen Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi in Tanzania met het Radboud UMC uit Nijmegen, ging Van Noort in 2010 en 2012 naar Tanzania en zijn bijdrage leidde tot behoud en versterking van de pathologie in Tanzania. Hij gaf leiding aan vijf tot tien personen op het laboratorium en verrichtte voor vele patiënten uit Tanzania pathologische onderzoeken.

Van Noort is vanaf 2012 tot nu betrokken bij Stichting De Zwanenhof vieringen in Zenderen. De vieringen met elke keer 150 deelnemers uit Oost-Nederland vinden maandelijks plaats en kenmerken zich door een oecumenisch-kerkelijk karakter. Hij is naast bestuurder van het eerste uur ook coördinator van de facilitaire diensten en zet zich op meerdere fronten in voor deze Stichting. 

Het Inloophuis Hengelo kwam tot stand via een Stuurgroep van verschillende kerkgenootschappen in Hengelo. In 1992 was Gerard van Noort stuurgroeplid en medeoprichter van het Inloophuis voor dak- en thuislozen, dat in maart 1992 startte. De heer van Noort heeft vele functies bekleed binnen de stichting en is nu nog steeds actief als uitvoerend vrijwilliger.


De heer Fransois van Haaff

Als oorlogskind, opgegroeid in Amsterdam, zag Fransois van Haaff (nu 84 en gepensioneerd radarspecialist) de Canadezen de stad binnenkomen. Vlak na de oorlog konden Amsterdamse kinderen meerijden naar vliegveld Soesterberg om te leren zweefvliegen en hier heeft Van Haaff zijn eerste opleiding gehad. Na zijn Zeefvliegbewijs in 1963 te hebben behaald bij de Delftse Studenten Aeroclub was Van Haaff tot 2016 actief als zweefvlieger. Hij is in het bezit van FAI (Federation Aeronautique Internationale) brevet goud met drie diamanten. Hij was Zweefvlieginstructeur, Chef instructeur Twentsche Zweefvlieg Club (TZC), erkend zweefvliegradiotechnicus, had jarenlang diverse bestuursfuncties binnen TZC en tevens bestuursfuncties en commissiefuncties op landelijk Europees Niveau.

Van Haaff was onophoudelijk bestuurlijk en specialistisch betrokken bij het zweefvliegen. Zo was hij van 1976 tot 2017 instructeur zweefvliegen; van 1978 tot nu radiotechnicus; vele jaren specialist/afgevaardigde voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) met betrekking tot luchtruimstructuur en meteorologie; oprichter van de European Gliding Union (EGU) in 1993 voor Europese harmonisatie en zelfregulatie in de zweefvliegsport. Hij heeft bij de EGU jarenlang voorbereidend werk gedaan en was hij EGU-president van 1993 tot 2000. Daarna was hij afgevaardigde van de KNVvL naar de EGU en Technisch specialist in de EGU van 2000 tot 2018. Hij was meer dan 30 jaar lid dan de Commissie Luchtruim & Radiozaken en lid van de Commissie Technische Zaken. Van Haaff was in de jaren 70 en 80 bestuurslid van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen en jarenlang lid van de Commissie Instructie en Veiligheid van de Afdeling Zweefvliegen (CIV). Hij werkte mee aan de opvolging van het boek Eerst Weten Dan Zweven en andere handboeken. Van Haaff is door al het commissiewerk, bestuurswerk en het meedenken voor de lange termijn van grote waarde geweest voor de het zweefvliegen nationaal en internationaal.


Mevrouw Ineke Schouwstra-Mulder

Het inloophuis Hengelo is een plek voor iedereen waar je gehoord wordt als je zorgen hebt, je verdrietig voelt of gevoelens van eenzaamheid ervaart. Iedereen kan er terecht voor een praatje en gezelligheid. Koffie en thee staan altijd klaar. Tijdens feestdagen verzorgen zij vaak een feestelijke lunch of een andere feestelijke activiteit. Het Inloophuis is een initiatief van en wordt ondersteund door diverse kerken in Hengelo. Ineke Schouwstra-Mulder (87) heeft zich vanaf de start van het Inloophuis in 1995 vele uren per week vrijwillig ingezet om de gasten te ontvangen en een praatje met ze te maken of een gezelschapsspel te spelen. Zij maakte het werkrooster voor de ongeveer 40 vrijwilligers die zich wekelijks (vóór de coronapandemie) inzetten voor de aanwezige gasten.

Schouwstra-Mulder is daarnaast vanaf 2010 twee dagdelen in de week als vrijwilliger betrokken bij Stichting Beheer en Exploitatie Tuindorpbad. Het Tuindorpbad is sinds 1923 Hengelo’s laatst overgebleven natuurbad dat officieel is aangewezen als open zwemwater. In het zwembadgebouw worden activiteiten georganiseerd om ouderen te betrekken bij het maatschappelijk leven en om eenzaamheid tegen te gaan.


De heer Jan ter Borg

Jan ter Borg (75) is vanaf 1955 lid van muziekvereniging Concordia. Hij heeft zich in vele opzichten actief ingezet en een heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de vereniging. Naast zijn eigen actieve muzikale inzet en enthousiasme is de bijdrage van Ter Borg voor de muziekvereniging, stichting én kapel zeer veelzijdig geweest. Zo was hij muziekleraar, bibliothecaris, bestuurslid, penningmeester, archivaris en heeft hij geholpen bij het digitaliseren van het archief. Vanaf 2001 is Ter Borg bestuurslid van het Instrumentenfonds van Concordia. Daarmee heeft hij een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de diverse stromingen van Concordia Hengelo. Hierdoor werd hij in 2015 tot erelid van Concordia benoemd.

Vanaf 2006 is ter Borg secretaris van de Federatie Hengelose Muziekverenigingen en heeft hij sinds enkele jaren zitting in de instrumentencommissie en de PR-commissie. Hij is een belangrijke drijvende kracht achter de Federatie. Daarnaast is Ter Borg al 25 jaar actief als coördinator bij het Anjercomité Hengelo, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is de spil van de collecteorganisatie in de gemeente Hengelo. Een veelomvattende taak die hij met enthousiasme, inzet en precisie uitvoert. Zijn grote kennis en ervaring, maar ook zijn goede contacten met de culturele verenigingen hebben gezorgd voor goede opbrengsten in Hengelo. Zelfs zo goed dat Hengelo al jaren de hoogste opbrengsten heeft in de provincie Overijssel.

Nieuws

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Verduurzaam uw bedrijf met subsidie

Energie besparen is belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Wij helpen u graag op weg met het project “Energie besparen MKB” van Gemeente Hengelo, in samenwerking met Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). In dit project wordt u op basis van een pragmatische energiescan, door een energieadviseur begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen. En door subsidie is de begeleiding nog gratis ook. Dit project is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar.

Hengelo gaat voor JA – JA sticker

De gemeente Hengelo wil, net als meerdere gemeenten in het land, JA-JA stickers beschikbaar gaan stellen. Dit is om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen. In Hengelo bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De JA – JA sticker gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als inwoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Hengeloërs moeten in dat geval de JA-JA sticker op de brievenbus plakken.

Hengeloërs positief gestemd over gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Hengelo doet haar best om Hengelo een goede stad te laten zijn. Zowel in de straat, de buurt als de hele stad. Om te weten te komen hoe Hengeloërs denken over maatschappelijke thema’s en de rol die de gemeente hierin speelt wordt er eens per twee jaar een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. De resultaten van de peiling 2021 laten zien dat de stijgende lijn in de waardering voor de taken die de gemeente uitvoert is doorgezet. Daarnaast zijn Hengeloërs over het algemeen zeer tevreden met hun leven en hebben ze vertrouwen in de toekomst.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Uitreiking Nijverbij aan Sophie Reef & Jos Visser en Erepenning aan Lous Kerkhof van Oyfo

Op donderdagochtend 7 oktober om 11.00 uur reikte wethouder Bas van Wakeren het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Sophie Reef en Jos Visser. Donderdagmiddag 7 oktober, tijdens de officiële opening van Oyfo om 15.30 uur heeft burgemeester Sander Schelberg, in het bijzijn van Commissaris van de Koning, de heer A.P. Heidema, de Erepenning van de gemeente Hengelo uitgereikt aan Lous Kerkhof, directeur-bestuurder Oyfo.

Het nieuwe marktplein is weer een stap dichterbij

Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad op 31 maart 2021 het concept ontwerp vastgesteld. In de maanden daarna is het concept verder gedetailleerd en technisch uitgewerkt. Het definitief ontwerp en bijbehorende uitvoeringskrediet heeft gisteren de goedkeuring van het college gekregen. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Het onderwerp staat waarschijnlijk op 10 november (of twee weken later: 24 november) op de agenda van de raad.

Van Grijs naar Groen: Wilderinkshoek aan de beurt

Woont u in de wijk Wilderinkshoek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. In 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om Wilderinkshoek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen tot en met 24 oktober.

Beleidsbegroting 2022

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

In gesprek over zonne- en windenergie

Belangstellenden kunnen op dinsdag 12 oktober in het stadhuis met de gemeente in gesprek gaan over de locaties voor zonne- en windenergie. Burgemeester en wethouders hebben begin september het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. Dat ligt nu ter inzage. Belangstellenden kunnen daar vragen over stellen of opmerkingen over maken tijdens de statafelgesprekken. Ook kunnen ze een officiële zienswijze indienen.

Award Leven Lang Ontwikkelen voor De Groot Installatiegroep

Hans Baan van De Groot Installatiegroep heeft de afgelopen week de eerste award van een Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst genomen van wethouder Mariska ten Heuw. De heer Baan is verantwoordelijk voor de De Groot Installatiegroep Academy. Voor De Groot is een Leven Lang Leren & Ontwikkelen enorm belangrijk. Omdat de techniek, maar ook de maatschappij enorm in beweging is.

Hulp bij installeren coronacheck-app

Op sommige plekken moet u vanaf nu een coronatoegangsbewijs laten zien. Bijvoorbeeld in een restaurant, café, theater, bioscoop of bij een evenement.

Kunstwerken tijdelijk verwijderd

De gemeente heeft drie kunstwerken van kunstenaar Ali Koubâa tijdelijk van de sokkel gehaald, omdat ze opgeknapt moeten worden.

Terras verplicht gesloten? Vermindering op de precariobelasting

Ondernemers betalen voor het gebruik van openbare ruimte, voor bijvoorbeeld een terras, Precariobelasting aan de gemeente. In 2020 werd de volledige Precariobelasting voor terrasgebruik, vanwege corona, geschrapt door het Hengelose college van B en W. Ook in 2021 komt het Hengelose college ondernemers tegemoet.

Olympische prestaties in Hengelo tijdens de Pre-Games van de Special Olympics

Het enthousiasme was zaterdag bijna niet te missen in Hengelo. Op twee plekken in de stad werden de Pre-Games georganiseerd als testcase voor de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar juni worden gehouden in heel Twente.

Testvluchten in de omgeving van Twente Airport

Vanaf 28 september a.s. worden gedurende twee à drie weken naderingsvluchten uitgevoerd rondom Twente Airport. Deze vluchten worden uitgevoerd in het kader van het Europese project DREAMS met o.a. het Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. In dit project worden alternatieve manieren onderzocht voor vliegtuigen om een landingsbaan te naderen.

De Global Goals vlag wappert in Hengelo

In Hengelo onderschrijven we net als vele andere gemeenten de Global Goals.

865 kledingbonnen vanuit het kindpakket Hengelo verstrekt

865 Hengelose kinderen tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een uitkering van Werk en Inkomen krijgen, hebben per post een kledingbon ontvangen van € 105 voor kleding en schoenen. De kledingbon maakt onderdeel uit van het Hengelose kindpakket. Ook werkende ouders met een laag inkomen kunnen het kindpakket of onderdelen daarvan aanvragen.

Cruciale stap in herontwikkeling Dikkers

Met het instemmen van het bestemmingsplan Dikkers heeft het college van B en W een cruciale stap gezet in de herontwikkeling van dit kenmerkende gebied. De realisatie van een circa 300 woningen en een levendige en prettige leefomgeving komt weer een stap dichterbij, waarbij belangrijk industrieel erfgoed behouden blijft. De gemeenteraad neemt volgens verwachting in oktober een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna kan de verdere ontwikkeling en realisatie van dit bijzondere stukje Hengelo van start gaan.

Park Bataafse Kamp open voor publiek

In samenwerking met de provincie Overijssel en de ontwikkelcombinatie Bataafse+ (HK2 BV en Nijhuis Bouw BV) heeft de gemeente Hengelo het stadspark Bataafse Kamp aangepakt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij.

Feestelijke aftrap van het lokaal sport- en beweegakkoord

Op donderdag 23 september om 19:00 uur vindt bij de hoofdingang van het Twentebad in Hengelo een feestelijke aftrap plaats van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Iedere sport- en beweegaanbieder, fysiotherapeut, onderwijsinstelling, zorginstelling en ieder ander belangstellende is welkom!

Concrete plannen om Bedrijvenpark Twentekanaal te verduurzamen

Het bestuur van Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en de gemeente Hengelo willen het bedrijvenpark graag duurzamer maken. Vandaag spraken ze af om een plan van aanpak op te stellen om de bedrijven op het park te verduurzamen; bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken en om bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Wethouder Claudio Bruggink en voorzitter BIT Sietske Smit tekenden samen een intentieovereenkomst om de afspraak te bekrachtigen. Daarna pakten ze eigenhandig de schep op om een klein stukje bedrijvenpark te vergroenen.

Word vrijwilliger bij Brandweer Twente

Brandweer Twente is op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich willen inzetten voor een veilig Twente.

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Controleer de kenmerken van uw woning voor juiste WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een woning? Dan kunt u vanaf nu de kenmerken van uw woning controleren. Die kenmerken zijn van invloed bij de bepaling van de WOZ-waarde. Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

Woolderesweg op de schop

Vanaf maandag 20 september starten de werkzaamheden aan de Woolderesweg, nabij de Geerdinksweg en het Seahorseterrein. Dit belangrijke deel van de Woolderesweg krijgt vrijliggende fietspaden.

Naar de kermis voor een ‘prikkie’

Een primeur op de Hengelose Lambertuskermis dit jaar! Op 17 en 18 september kunnen inwoners terecht voor informatie over coronavaccinatie bij het informatiepunt van GGD Twente op de Lambertuskermis. Ook kan men hier bij de prikbus zonder afspraak een coronavaccinatie halen.

Geen windmolens op Westermaat

Het college van B en W heeft deze week het voorlopig ontwerp van het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen.

Controleer de kenmerken van uw woning

Kenmerken van een woning zijn bijvoorbeeld het type, het bouwjaar, de ligging, de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) en de perceelgrootte van een woning. Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit en het onderhoud van de woning.

De Lambertuskermis in Hengelo keert terug!

Van 15 tot en met 19 september is de Lambertuskermis terug in het centrum van Hengelo. De binnenstad wordt het decor van de kermis. Oude en vertrouwde attracties zijn terug van weggeweest. En een aantal nieuwe attracties maakt hun opwachting. De kermis staat dit jaar in de Brinkstraat, Enschedesestraat (deels), Burgemeester Jansenplein en natuurlijk op de Markt.

Hengelo in actie tegen zwerfafval

Zwerfafval staat al jaren in de top 3 van ergernissen in Nederland. Een goede reden dus om dit probleem aan te pakken. Dat gebeurt op World Cleanup Day, zaterdag 18 september 2021. Op deze wereldwijde opschoondag steken vrijwilligers in ruim 180 landen de handen uit de mouwen. Ook Hengelo gaat aan de slag. De gemeente Hengelo en de Natuur- en Milieuraad organiseren 18 september een actief programma vanuit Metropool in Hengelo. Ook dé trashpacker, Tijmen Sissing is erbij. Maar eerst is er donderdag 9 september nog een thema-avond over zwerfafval in de bibliotheek van Hengelo.

Hengelose leerling weer verzekerd van vier jaar cultuureducatie

Alle leerlingen van de basisscholen in Hengelo krijgen de komende vier jaar weer een uitgebreid programma binnen CultuurwijsHengelo, de lokale invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat zorgt ervoor dat scholen cultuur nog beter met het onderwijs kunnen verbinden.

Hengelo presenteert Transitievisie Warmte

Net als alle andere gemeenten in Nederland moet Hengelo in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin zij antwoord geeft op de vraag ‘Hoe en wanneer gaan we onze woningen duurzaam verwarmen?’ Anders gezegd: ‘Hoe wordt Hengelo aardgasvrij?’

Community Center O3 officieel geopend

Op 1 september opende wethouder Gerard Gerrits het Community Center O3 aan de Brink 115 in Hengelo.

60.000 euro voor zonnepanelen op bedrijfsdaken Westermaat

Bedrijventerrein Westermaat krijgt 60.000 euro voor de pilot ‘Elk dak een zonnedak’; 30.000 euro van de gemeente en 30.000 euro van de Provincie Overijssel. Met het geld kunnen zo’n vijftig bedrijven een begin maken om zonne-energie op te wekken met hun dak (of hun overkapte parkeerplaats). De gemeente werkt in de pilot samen met ondernemingsvereniging Westermaat In Bedrijf. Er is al veel belangstelling.

Bijdrage aan culturele organisaties

Gemeente Hengelo heeft van het Rijk een steunpakket van € 787.173 ontvangen voor de culturele sector. Met het restant van 2020 a € 97.362 komt dat neer op een bedrag van € 884.535 in totaal ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in 2021.

Inspelen op de (parkeer)behoefte

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig voor de nieuw te ontwikkelen (woningbouw)locaties in de Binnenstad en Hart van Zuid (deel ten noorden van het Esrein)? Die vraag heeft de afgelopen periode centraal gestaan bij de ontwikkeling van parkeernormen voor deze gebieden. Na een uitgebreid onderzoek en inspraakperiode heeft het college van B en W ingestemd met nieuwe, specifieke parkeernormen voor deze twee gebieden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Volgens verwachting is dat in september.

Pilot omgevingsplan Hengelo in 10 dagen is een belangrijke stap voor implementatie Omgevingswet

Een stuk omgevingsplan voor een deel van Hengelo maken, dat was de opzet van de pilot die de gemeente in juli 2021 samen met GemeenteDSO heeft uitgevoerd. Dit alles gebeurde in een periode van tien werkdagen waarin de medewerkers van de projectgroep vrijgesteld waren van hun reguliere werkzaamheden.

Inwoners aan het woord tijdens Hengelose Klimaatpraat

In Nederland zijn we aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Een landelijk plan met het doel om Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig ingericht te hebben. Met andere woorden: de openbare ruimte zo inrichten dat schade door ernstige neerslag óf het uitblijven daarvan zo klein mogelijk blijft. Dat doen we natuurlijk niet zomaar want extreme regenval komt steeds vaker voor. Maar ook hittestress en flinke droogte zien we vaker en zijn zeker niet prettig. Waar staan we nu?

Onderzoek Shop & Go

De komende twee weken voert Kennispunt Twente een onderzoek uit naar het gebruik van Shop & Go parkeerplaatsen in de Hengelose binnenstad.

Een gratis bespaarbox voor alle Hengelose huiseigenaren

Alle woningbezitters in Hengelo kunnen vanaf vandaag een gratis bespaarbox aanvragen. Het pakket bestaat uit zeven hoogwaardige producten die direct zorgen voor energiebesparing. Denk hierbij aan een led-lamp, tochtstrip, brievenbusborstel, radiatorfolie, deurdranger, energiemeter en stekkerdoos. Het pakket heeft een waarde van ongeveer €50. Aanvragen kan tot 30 september 2021.

Vanaf 27 juli nieuwe inreisbeperkingen voor Duitsland vanuit Nederland

Vanaf dinsdag is Nederland voor Duitsland een hoogrisicogebied. Reden hiervoor is het aantal coronabesmettingen in ons land.

Hengelo houdt koers en raad vraagt extra aandacht voor 'meedoen'

Met deze nota bepaalt het gemeentebestuur het inhoudelijke en financiële kader voor de komende vier jaar.

College informeerde raad wél juist over verkoop Vondelstraat

Van Wijnen scoorde ook het hoogst op de kwaliteit.

Helaas geen evenementenvergunning voor Summer Square

Waarborgen van openbare orde en veiligheid niet mogelijk

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie op het gebied rondom Sportlaan Driene in Hengelo. De gemeente en Leyten-Trebbe zijn de voornaamste grondeigenaren in het gebied en willen met een gezamenlijke visie onderzoeken op welke wijze bestaande en mogelijk toekomstige functies in het gebied zo optimaal mogelijk ingepast kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wonen, onderwijs, sport, zorg en andere maatschappelijke voorzieningen.

Basisschool ExpeditieWijz naar het Hazemeijer-complex

De basisschool van Stichting ExpeditieWijz mag gebruik maken van de ruimte in de oude industriepanden van het Hazemeijer-complex aan de Floris Hazemeijerstraat.

Fietsstalling Kloosterhof langer open

Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met de openingstijden van de winkels. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de fiets zelfs tot half 10 bewaakt. Voorheen was dit alleen op donderdagavond. De verruiming van het bewaakt fietsparkeren werd als aanbeveling genoemd in het rapport bereikbare binnenstad.

Boa’s uitgerust met bodycam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Hengelo dragen vanaf 1 juli een bodycam. Boa’s spelen een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Daarbij krijgen zij helaas regelmatig te maken met incidenten, zowel verbaal als fysiek geweld. De aanwezigheid en inzet van een bodycam moet zorgen dat dreigende situaties niet uit de hand lopen en dat de Boa’s zich veiliger voelen tijdens hun werk.

Belangrijke verbinding Deurningerstraat weer open

Aannemer Heijmans verwacht halverwege oktober 2021 helemaal klaar te zijn.

Werkzaamheden Tennet - Hengelo Weideweg – Hengelo Oele

Elektriciteitsnetwerk in Twente wordt versterkt en uitgebreid

Aanvragen bijstandsuitkering 2.0

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen

Hofstede MTS krijgt nieuwe invulling

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.

Bijdrage voor 9 kunstprojecten in Hengelo

Negen beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal dienden twaalf projecten een aanvraag in. Het college heeft daarmee het advies van de commissie Beeldende Kunst en vormgeving overgenomen.

Karavaan van de Nieuwe Energie naar Bornsche Maten

Op verzoek van de wijkraad en inwoners van de Bornsche Maten voegt de gemeente Hengelo een extra halte toe aan de Karavaan van de Nieuwe Energie. Op maandagavond 5 juli van 17.30 tot 20.30 uur staat de karavaan in de Borsche Maten op de parkeerplaats van De Veste. Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten.

Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

GOAN! is ontwikkeld door 8 gemeenten in Twente. De reis-app waarmee je in één oogopslag ziet op welke manieren je van A naar B kan reizen. Met de bus, trein, deelfiets, deelscooter, AutoMaatje, Regiotaxi of een combinatie. Plan, boek én betaal jouw reis in één keer. Zo kom je snel en slim op iedere bestemming.

Week tegen Ondermijning

Hoe kun je criminaliteit herkennen en wat kun jij er tegen doen?

Energieloket gemeente Hengelo en Duurzaam Bouwloket slaan handen ineen

Het energieloket van de gemeente Hengelo is in 2021 met het Duurzaam Bouwloket een samenwerking aangegaan. Hierdoor kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies inwinnen wanneer zij in hun woning energiezuinige, duurzame en isolerende maatregelen willen treffen. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor gemeente Hengelo. Hengeloërs kunnen bij het loket terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, isoleren, energie opwekken en subsidie- en financieringsregelingen.

Winnen met de startersprijs Midden Twente!

Iedereen die in 2020 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2021. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat jouw product of dienst is, iedereen die met een nieuw bedrijf gestart is, kan winnen.

Gat in zichtwal met groen dicht gemaakt

Het gat in de zichtwal bij Oele moet met groen worden gedicht in plaats van met een andere duurdere constructie. Dat is het advies van de Geschillencommissie. De gemeente en de aannemerscombinatie (de Grondbank) zijn van plan dit advies over te nemen. Het gat is ontstaan omdat er ter plekke een gasleiding ligt die de druk van een grondwal niet aan kan. De gemeente wilde in eerste instantie dat de Grondbank de wal toch zou dichten, maar daar was de Grondbank het niet mee eens vanwege de hoge kosten. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat het gat opgevuld moet worden met groen.

Hengelo houdt koers, ondanks uitdagingen door corona en in sociaal domein

De gemeente Hengelo staat voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo -als gevolg van een toenemende vraag- terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. ‘Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in!’, zegt het college van B en W in de Kadernota 2022-2025.

Gesprek met samenleving over zonne- en windenergie

Het college van B&W heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Het college wil nu graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Vanavond en donderdagavond zijn er digitale bijeenkomsten over respectievelijk zonne- en windenergie. Vrijdagmiddag start de Karavaan van de Nieuwe Energie in Borne.

Gemeenteraad vergadert weer in het stadhuis

De situatie rond het coronavirus is zo verbeterd dat fysiek vergaderen weer mogelijk is.

Kwaliteit én betaalbaarheid in Hart van Zuid

Het stadsdeel Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. Er ontstaat een uniek en levendig stadsdeel met zo’n 1.000 woningen. Meerdere marktpartijen investeren in deze ontwikkeling en ook het rijk heeft in maart een belangrijke subsidie toegekend om de woningbouw te versnellen. Het college van B en W benadrukt het belang van de ontwikkeling van Hart van Zuid en het hoge ambitieniveau en stelt de raad voor om namens de gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Wie verdient een lintje?

Kent u in uw omgeving, binnen uw vereniging, organisatie of bedrijf iemand die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt? Iemand op wie je altijd een beroep kunt doen zonder dat hij/zij een tegenprestatie verwacht? Zo iemand is vaak bescheiden en het zijn juist de mensen in hun omgeving die vinden dat hij/zij waardering verdient. Burgemeester Schelberg nodigt u van harte uit die persoon voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding!

Hengelo aan de slag met de mobiliteitsvisie

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. Maar hoe doen we dat? Met welk vervoermiddel? En hoe zit het met de verkeersveiligheid? Zijn de bestemmingen in Hengelo goed bereikbaar? En wanneer kiest u voor het openbaar vervoer? Het zijn maar een paar vragen waar de gemeente graag een antwoord op wil om te verwerken in de visie.

Herdenking 4 mei en viering 5 mei

We herdenken alle oorlogsslachtoffers en vieren de bevrijding.

Negen Koninklijke onderscheidingen

Burgemeester Sander Schelberg reikte negen Koninklijke onderscheidingen uit aan Hengeloërs die zich al jaren op vrijwillige basis hebben ingezet voor de maatschappij. Dat gebeurde op maandag 26 april. De uitreiking vond plaats tijdens drie korte bijeenkomsten in de Burgerzaal (stadhuis). Tussen 09.00 en 09.30 uur heeft de burgemeester iedere decorandus persoonlijk op de hoogte gebracht dat hij/zij die dag in het stadhuis werd verwacht om het lintje in ontvangst te nemen. Hieronder vindt u alle informatie over de inwoners die een lintje hebben mogen ontvangen.

Gildebor en gemeente Hengelo weer klaar voor de eikenprocessierups

U kunt het zich vast nog wel herinneren. In 2020 reden de Gildebor trekkers met veel lawaai door de Hengelose straten. Het ging om de preventieve bestrijding tegen de eikenprocessierups, die in de (voor)zomer voor veel jeuk en overlast kan zorgen. Ook in het voorjaar van 2021 komen de trekkers weer langs! De bestrijding start als de eerste eitjes uitkomen, dit jaar vermoedelijk begin april. Daarover houden we u via onze kanalen op de hoogte.

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Veiligheidsbeleid 2021-2024

Het College heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Daarin staan voor de periode 2021-2024 de concrete doelen om Hengelo veiliger te maken. Hengelo is een relatief veilige stad en de afname van de criminaliteitscijfers is de laatste jaren gunstig. Toch is het gevoel van veiligheid bij de Hengeloers niet toegenomen. De rode lijn in het nieuwe beleid is dan ook het vergroten van dit veiligheidsgevoel. Dat gaan we onder andere doen door meer vraaggericht te werken en de inzet van de gemeentelijk toezichthouders deels te laten bepalen door inwoners. Ook wordt er volop ingezet op veiligheid in de wijken, samen met onze partners.

Herdenken aan de Oldenzaalsestraat

De gemeente Hengelo, Gildebor en Uitvaartzorg Yarden organiseren samen jaarlijks de herdenkingstocht Licht in het donker. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er dit jaar geen traditionele gezamenlijke lichtjestocht over de begraafplaats.

Doe mee met Poen voor Groen!

Met de subsidie Poen voor Groen schaft u energiebesparende materialen aan die u later als subsidie terug kunt krijgen. Denk aan led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten.

Raad vergadert weer digitaal

op woensdag 7 oktober is er een digitale gemeenteraadsvergadering.

Lintjesregen 2020: negen Hengeloërs koninklijk onderscheiden

Maar liefst negen Hengeloërs zijn vrijdag door burgemeester Sander Schelberg verrast tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat wel op een iets andere manier dan gebruikelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu